Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

FM Mattsson Mora Group AB: Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 14 maj 2020

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 14 maj 2020 i Mora
varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att
fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte
utbetala aktieutdelning. Styrelsen har ambitionen att senare i år
utvärdera situationen och, om förutsättningar föreligger, kalla till
extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå oförändrat med 350 tkr
till styrelsens ordförande och med vardera 195 tkr till övriga
stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till
revisionsutskottets ledamöter ska utgå oförändrat med 50 tkr till
ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet.
Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet
ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark,
Anna Stålenbring och Håkan Broman. Johnny Alvarsson omvaldes till
styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena
Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör
styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om
företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier
eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med
förslag i punkt 13 i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, ordförande, telefon: +46 (0)70 589 1795
Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-59 64 05

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens
vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök.
Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och
hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet
av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/2388/3112552/1248158.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.