Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

FM MATTSSON: TECKEN NGT LÄGRE TAKT BOSTÄDER PGA TUFF JÄMFÖRELSE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) FM Mattssons försäljning utvecklades olika på marknaderna under tredje kvartalet, med fortsatt stark efterfrågan mot den mer privata bostadsmarknaden.

"I Norden hade vi dock en något lägre försäljning i kvartalet jämfört med de nivåer vi uppnått under det första halvåret, men även jämfört med tredje kvartalet 2020. En del av förklaringen är att flera kunder byggde extra lager inför semestern som en följd av förväntade generella leveransstörningar i branschen", skriver vd Fredrik Skarp i delårsrapporten.

Försäljningen utanför Norden har fortsatt utvecklats mycket väl även under det tredje kvartalet, skriver vd.

"Vi upplever en relativt hög aktivitetsnivå och ett stort förtroende från kunder i alla våra länder och ser positivt på den fortsatta efterfrågan på lång sikt. Försäljningsmässigt finns det dock anledning att förvänta sig en något lägre takt för privata bostäder att renovera sina badrum och kök. Detta eftersom samhällen öppnas upp igen efter en längre period med covid-19 restriktioner och avtagande 'hemestrande'. Vi har redan sett tecken på detta under kvartalet och det kan innebära en något tuffare marknad även under det kommande kvartalet", flaggar Fredrik Skarp för.

Även det tredje kvartalet har präglats av många utmaningar i FM Mattssons leveranskedjor, med fortsatt höga kostnadsnivåer på insatsvaror och transporter, samt svårigheter att få inleveranser i rätt tid. Detta har inneburit en del leveransförseningar till kunder och extra arbete internt.

"Vi förväntar oss fortsatt att ökade kostnader kommer att slå igenom på våra insatsvaror och transporter åtminstone året ut och in på nästa år. I dagsläget förväntar vi oss även fortsatta störningar i att få insatsvaror i rätt tid och mängd. Vi fortsätter att arbeta mycket nära våra kunder och leverantörer för att på bästa sätt hantera de högre kostnadsnivåerna och minimera leveransstörningar", skriver vd.
Författare Direkt-SE