Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Fokus på nästa steg

Detta är en betald analys på uppdrag av Sonetel utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Tillväxten i det senaste kvartalet var svagare än väntat. Den långsiktiga potentialen kvarstår och tidsplanen för den nya tjänsten ser ut att hålla. Aktien har fallit för mycket relativt vår justerade riktkurs. 

Sonetel är ett intressant bolag, dels då det har haft en kraftig tillväxt under senare år. Det är dock viktigt att komma ihåg att bolaget fortfarande är ett utvecklingsbolag med den positiva sidan att de faktiskt har intäkter.

Resultatet för kvartal 1 i det brutna räkenskapsåret kom in ytterligare en gång svagare än vi förväntat, denna gång dock främst hänförligt till en lägre omsättningstillväxt.

Ett antal faktorer påverkade mer negativt än vi väntat oss. Överföringen från månadsabonnemang till ett års och tre års abonnemang påverkade snittintäkten negativt.  En ytterligare faktor som vi hade räknat med skulle driva tillväxten var adWords satsningen, dock har det endast varit en minimal positiv påverkan under kvartalet.

Dessa faktorer var i stort sett skillnaden mot utfall och vår prognos. På kort sikt slår denna migration mot intäktstilväxten. Den positiva sidan av detta är att kunderna låses in på en längre tid vilket över tid kommer ge stabilitet. Kostnaderna var i stort sett i linje med vår förväntan.

Som väntat var bidraget från Weebly marginellt även under detta kvartal. Dock var tillväxten i antalet aktiva bolag är alltjämt positivt. Vi reviderar ned våra prognoser i närtid då tillväxt-satsningarna ännu inte burit frukt. Lyfter vi blicken är det inte omsättningen från nuvarande affärer som är det intressanta på sikt. Det är ett medel att ha intäkter som ska kunna täcka utveckling av de nya tjänsterna inom med bland annat AI som kommer framöver.

Att tillväxten i nuvarande affär är lägre än vad man kan förvänta sig är självklart inte positivt på kort sikt. Trots detta och reviderade prognoserna ser vi fortfarande ett intressant långsiktigt case i en intressant och växande marknad.  

Genom att kombinera en kassaflödesanalys med en multipelvärdering uppskattar vi det motiverade värdet per aktie till 24 (29) kronor. Aktien har utvecklats kraftigt negativt i samband med rapporten då fokus i marknaden ligger på den kortsiktiga tillväxten. Vi anser att aktien har fallit för mycket och höjer rekommendationen till Köp. (öka)

Författare Mats Hyttinge