Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Follicum: Follicum ansöker om utökat internationellt patentskydd för den topikala formuleringen av FOL-005 och andra pept...

Follicum AB ("Follicum" eller "företaget") meddelar att företaget har
skickat in en internationell patentansökan (PCT) för den formulering
av FOL-005 som bolaget utvecklat. Patentansökan baseras på nya
experimentella data som ger stöd för att formuleringen kan användas
även för andra peptider än FOL-005. Formuleringen med FOL-005 som är
avsedd att smörjas in i huden har visat sig ge god hårstimulerande
effekt i en djurmodell och den utvärderas sedan i början av året i
den kliniska fas II-studie på patienter med alopeci (håravfall) som
genomförs i Tyskland. Om patentansökan godkänns, ger det skydd även
för andra peptider, utöver FOL-005. Dessutom förlängs skyddet för
produkten FOL-005 med minst åtta år.

Follicum har parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005
drivit utvecklingen av en ny formulering av FOL-005 som ska smörjas
in i hårbotten. Som rapporterats tidigare har den nya formuleringen
studerats i en experimentell djurmodell och visade där goda
hårstimulerande egenskaper. Formuleringen utvärderas nu i en klinisk
fas II-studie i Tyskland. Genom att den enskilde patienten själv
skall sköta behandlingen hemma är det möjligt att studera flera olika
doser och öka doseringsfrekvensen på ett enkelt sätt, något som
förenklar studien och innebär att antalet besök på kliniken under
studietiden kommer att minimeras.

Den breddade patentansökan som nu skickats in omfattar ytterligare
experimentella data som ger stöd för att formuleringen även kan
användas för andra peptider, utöver FOL-005. Under förutsättning att
nationella/regionala patent godkänns baserat på den aktuella
internationella patentansökan, kommer skyddet för FOL-005 att
förlängas, och dessutom skyddas användningen av formuleringen för
peptidläkemedel som administreras på huden för andra indikationer än
alopeci. Det utökade patentskyddet möjliggör för Follicum att ingå
avtal med andra parter som har intresse av att använda sig av den
nyutvecklade formuleringsteknologin för sina egna produkter.

VD Jan Alenfall kommenterar: "Vi är mycket glada över att ha utvecklat
en robust formulering av FOL-005 som patienten kan använda på ett
enkelt sätt. Utmaningen med att utveckla funktionella, topikala
formuleringar av peptider, är att se till att nedbrytning av peptiden
förhindras, och att optimera egenskaperna så att produkten penetrerar
huden. Dessa utmaningar har vi lyckats möta med den nya
formuleringen, som har lång hållbarhet och är enkel och mycket
attraktiv för patienten att använda. Baserat på dessa framsteg har vi
skickat in en internationell patentansökan där även användning av
andra peptider i formuleringen skyddas".

Om Alopeci

Oönskat håravfall (alopeci), vilket vanligtvis benämns som
"skallighet", drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år
i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu
högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av
oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande
marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag
finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för
behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr
USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis
erbjuda flera fördelar- till exempel färre biverkningar, enklare
dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020.

Om Follicum AB

Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kliniska prövningar
visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom
diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som
visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget
grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på
Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-ansoker-om-utokat-interna...
https://mb.cision.com/Main/12117/3108999/1246105.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.