Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Follicum: Follicum erhåller Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling av diabetes

Follicum meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan om
Eurostars-anslag godkänd för sitt projekt, utveckling av en
first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för
projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische
Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ)
ingår.

Anslaget om knappt 0.7 MEUR med början 1 december 2019 tillför extra
resurser till Bolagets utveckling av en peptid-baserad behandling av
diabetes. Follicum ska, tillsammans med övriga parter i konsortiet,
studera Follicums peptider och deras förmåga att inducera
insulinsekretion, medan den skyddar och bevarar pankreasceller och
förhindrar diabetiska komplikationer. I projektet kommer vi att
genomföra viktiga och nödvändiga prekliniska försök för att lägga
grunden till ett nytt läkemedel för behandling av diabetes och dess
komplikationer. Dessa aktiviteter möjliggör efterföljande
GMP-produktion, säkerhetsstudier och klinisk validering.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Vi har med glädje tagit emot beskedet om att vår ansökan har
beviljats och vi kan nu, med större fokus, utveckla vår
läkemedelskandidat inom diabetes till en first-in-class-behandling
som kan komma patienter till godo. Deltagarna i konsortiet är alla
välrenommerade och ledande inom sina respektive forskningsområden,
och vi ser fram emot att arbeta tillsammans i det här projektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2019.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig
blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket
medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom,
njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som
dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda
patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett
redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som
adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med
förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com.

Om Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC)
Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, är ett konsortium av
forskargrupper vid Lunds Universitet som fokuserar på forskning om
patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus.
https://www.ludc.lu.se

Om Bioassay
Bioassay GmbH är ett oberoende kontraktslaboratorium som specialiserat
sig på utveckling, validering och utförande av bioanalytiska analyser
inom området farmakologi och toxikologi.
http://www.bioassay-online.de/home.html

Om DDZ
DDZ är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som kombinerar
molekylärt, kliniskt och epidemiologiskt arbete för att förbättra
förebyggande, tidig upptäckt, diagnos och terapi av diabetes mellitus
och dess tillhörande sekundära komplikationer. https://ddz.de/en/

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-erhaller-eurostars-anslag...
https://mb.cision.com/Main/12117/2939865/1128928.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.