Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

Follicum: Follicum erhåller Vinnova-anslag för studier av FOL-peptiders bindning till receptorer på pankreas-celler

Follicum ("Follicum" eller "företaget") meddelar idag att bolaget har
fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning
till recptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator
för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures
ingår. Delar av projektet omfattar avancerade analyser på MAX IV i
Lund.

Ansökan har lämnats in inom ramen för Vinnovas utlysning för
"Industriella Pilotprojekt för användning av neutron- och
fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur". Det
bevljade bidraget om 500 000 SEK löper över 1,5 år med början 1
februari 2020 och syftar till att bredda kunskapen inom Bolagets
projekt för att utveckla en peptid-baserad behandling av diabetes.
Follicum ska, tillsammans med övriga parter, studera peptidernas
inbindning till de ytreceptorer/targets på pankreasceller som
Follicum tidigare identifierat samt utvärdera på vilket sätt
inbindningen resulterar i en ökning av insulinsekretionen, samtidigt
som pankreascellerna skyddas och bevaras.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Vi är mycket nöjda och glada för beskedet att vår ansökan har
beviljats och vi ser fram emot att nu med ytterligare bredd kunna
utveckla vår läkemedelskandidat inom diabetes. Resultaten från det
kommande samarbetet kan ge värdefull information om våra peptiders
verkningsmekaninsm. Deltagarna i samarbetet är välrenommerade och
ledande inom sina respektive forskningsområden, och vi ser en stor
fördel i vår geografiska närhet till MAX IV där avancerade analyser
inom projektet planeras genomföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 januari 2020.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig
blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket
medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom,
njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som
dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda
patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett
redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som
adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med
förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com.

Om Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC)
Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, är ett konsortium av
forskargrupper vid Lunds Universitet som fokuserar på forskning om
patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus.
https://www.ludc.lu.se

Om SARomics Biostructures
SARomics Biostructures erbjuder tjänster inom proteinkristallisering,
strukturbestämning, beräkningskemi och fragmentscreening. SARomics är
globalt erkända för sina strukturbiologiska färdigheter och hjälper
för närvarande kunder i Asien, Europa, Nordamerika och Skandinavien
med att infria sina mål inom läkemedelsutveckling. www.saromics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-erhaller-vinnova-anslag-f...
https://mb.cision.com/Main/12117/3023380/1185782.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.