Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-11

FOOTWAY: BÄTTRE RESULTAT 3 KV, KAPACITETSBRIST HÄMMADE TILLVÄXT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Footway, som säljer skor på
nätet, hade en nettoomsättning på 229 miljoner kronor under det tredje
kvartalet, en ökning med 22,6 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Det framgår av delårsrapporten.

Tillväxttakten under kvartalet påverkades negativt av kapacitetsbrist i
lagerhanteringen med följd att 10,2 procent av lagerförda skomodeller inte
kunnat erbjudas till försäljning, skriver Footway.

Antalet nya kunder under kvartalet uppgick till 150,3 tusen.

Bruttovinsten uppgick till 86,2 miljoner kronor (75,8) medan rörelseresultat
(ebit) för tredje blev 9,7 miljoner kronor (4,7).

Bolaget hade på balansdagen en soliditet på 33,7 procent (40,4). Tillgänglig
likviditet (inklusive checkräkningskredit) var på balansdagen 78,6 miljoner
kronor (107). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -125
miljoner kronor (-78,7), varav -138 miljoner kronor (-134) är hänförligt till
uppbyggnaden av varulagret inför höst- och vintersäsongen.

Bolagets totala lager uppgick på balansdagen till 591 miljoner kronor (417).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News