Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

Footway Group AB: Footway expanderar till ytterligare 12 länder

Teamet tar emot första skoleveransen till Spanien

Footway fortsätter sin expansion genom lansering av plattformen i
ytterligare tolv länder. De nya länderna som öppnas idag den 16
oktober 2019 är Belgien, Estland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tjeckien.
Efter nyöppningen riktar sig Footway till totalt 23 länder.

Footway har sedan starten fokuserat på enkelhet för att kunna bygga en
effektiv organisation med skalbar infrastruktur. Resultatet av
arbetet är att bolaget nu med låga uppstartskostnader kan expandera
och öppna för e-handel mot många marknader. Logistiken för de nya
marknaderna hanteras från lagret i Helsingborg och övriga funktioner
hanteras från huvudkontoret i Stockholm.

"Vår plattform och organisation är anpassad till ytterligare länder,
där i princip alla beslut relaterade till länder är datadrivna och
automatiska. Optimering av prissättning, sortiment och marknadsföring
sker automatiskt på varje marknad vilket skapar förutsättning att
växa lönsamt med kontrollerad risk." säger Gustaf Sköld, ansvarig för
affärsutveckling på Footway.

Initialt handlar det om att bygga upp förtroende och kundnöjdhet samt
lära känna marknaderna. Bolagets kostnad för expansionen är ca 2 mkr
varav hälften under innevarande kvartal. Försäljning och kostnader
från nya länder under de första tolv månaderna förväntas inte
väsentligt påverka bolagets resultat eller ställning.

"Det är en häftig resa vi fortsätter på och spännande att vi nu mer än
dubblar antalet länder vi är aktiva på. Detta tack vare att vi sedan
dag ett har haft en global tanke med allt vi gör och att vi är ett
riktigt grymt team. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår
plattform och nå ut till ännu fler kunder framöver.", säger Daniel
Mühlbach, VD.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för
skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden.
Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring
till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018
intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent.
EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är
listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och
FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463
83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om
bolaget finns på www.footway.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-expanderar-till-yt...
https://mb.cision.com/Main/12671/2934427/1124633.pdf

Författare Cision News