Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Footway Group AB: Footway Group AB Halvårsrapport

Fortsatt stark försäljningstillväxt trots ett utmanande första halvår
för skobranschen som helhet. Omsättningen ökade med 36% till 309
(228) mkr, positivt påverkad av en stark nykundsanskaffning 264 100
(178 700) kunder.

"Det är glädjande att se att vi kunnat upprätthålla en hög
tillväxttakt både i försäljning (+36 %) och nykundsanskaffning (+47,5
%) trots ett utmanande halvår för branschen som helhet.
Bruttovinsten uppgick till 127,1 (95,2) mkr motsvarande en ökningen
med 33,7%, påverkad av det inledningsvis kalla halvåret.
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7
(9,0) mkr, negativt påverkad av en ökad nykundsanskaffning. Marknader
utanför norden visade stark tillväxt och bidrog med en försäljning om
17,2 (2,9) mkr." säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Huvudpunkter för första halvåret 2018

·
Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 309,3
(228,1) mkr

·
Bruttovinsten uppgick till 127,1 (95,2) mkr

·
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7
(9,0) mkr med ett resultat efter skatt som uppgick till -3,4 (2,6)
mkr

·
Tillgängliga likviditeten (inklusive tillgänglig checkräkningskredit)
var på balansdagen 149,7 (106,9) mkr

·
Fortsatt stark kundnöjdhet, 4,8 av 5,0 från Google Customer Reviews

·
Antalet nya kunder under första halvåret uppgick till 264 100 (178
700) st

·
Förvärv av e-handelsbutiken Barnskospecialisten i april, en webshop
inriktad på barnskor. Förvärvet av tillgångar relaterade till
webshoppen Barnskospecialisten innefattar inte verksamheten som
helhet utan begränsas till domäner, inventarier och produkter.
Affären finansieras från bolagets rörelsekapital som en del i den
löpande verksamheten

Halvårsrapporten, i sin helhet, återfinns på:
https://www.footway.se/finansiell_information.html

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Footway som grundades 2010 har idag 34 anställda med kontor i Kista
och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om
505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för
helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr. Footways preferensaktie är listad
på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB
är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om
bolaget finns på www.footway.se. Informationen i denna halvårsrapport
är sådan information som Footway Group AB är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 08:45 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-group-ab-halvarsrap...
http://mb.cision.com/Main/12671/2604237/899886.pdf
http://mb.cision.com/Public/12671/2604237/ad4d8a17d03673f8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.