Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Footway Group AB: Footway och Sportamore bygger gemensam plattform för internationell expansion

Den gemensamma plattformen innefattar bakomliggande verksamheter såsom IT, lager och logistik samt kundsupport med fokus på att fortsatt möta kundernas krav på service och tillgänglighet. Som en konsekvens och för att säkerställa en fortsatt ledande position vad gäller snabba leveranser samt att möjliggöra ett ännu större utbud av produkter, kommer bland annat lagerhanteringen att optimeras mellan Footways logistikanläggning i Helsingborg och Sportamores anläggning i Eskilstuna. 

De båda butikernas starka varumärken samt domäner - Footway och Sportamore - bibehålls och kunderna kan handla vidare med vetskapen om att shoppingupplevelsen utvecklas och förbättras kontinuerligt med fortsatt starkt fokus på kundnöjdhet.

Som en del av integrationen kommer huvudkontoret förläggas till Kista, vilket medför att en viss övertalighet förutses. Integrationsprocessen kan komma att ha en viss dämpande effekt på koncernens organiska tillväxt under kommande 12 månader, men förväntas ge kostnadsbesparingar om 100 msek efter genomförd integration samt skapar förutsättningar för internationell expansion för Sportamore. Arbetet med integrationen planeras vara genomfört före årsskiftet 2020/2021.

"Målet är att ytterligare förbättra kundupplevelsen genom fler varumärken, förbättrad logistikhantering och effektivare leveranser. I integrationen av våra båda organisationer lägger vi samtidigt mycket kraft på kultur och arbetsmetoder, där kontinuerligt lärande och effektiva team står i fokus", säger Daniel Mühlbach, VD på Footway. "Sportamore har ett starkt varumärke på den nordiska marknaden, vilket tillsammans med de identifierade synergierna stödjer vår befintliga tillväxtstrategi. Det kommer nu bli spännande att ta Sportamore-konceptet vidare i en internationell expansion."
 

Författare Footway Group AB