Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Footway Group AB: Footway rapporterar Q2 2019

Footway växer med 46,8 % under första halvåret 2019

· Första halvårets försäljning uppgick till 453,9 (309,3) msek, en
ökning med 46,8%

· Bruttovinsten första halvåret uppgick till 167,1 (127,1) msek.
· Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) andra
kvartalet uppgick till -8,5 (-3,2) msek

· Andra kvartalets försäljning uppgick till 267,0 (204,5) msek, en
ökning med 30,6%

· Bruttovinsten andra kvartalet uppgick till 101,3 (84,5) msek.
· Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) andra
kvartalet uppgick till -1,7 (3,9) msek

Under perioden startade vår/sommar-säsongen tidigt jämfört med 2018.
Detta gav en högre årstillväxt under Q1 jämfört med Q2.
Tillväxttakten har påverkats positivt av fortsatt stark tillväxt
utanför Norden samt negativt i andra kvartalet pga kapacitetsbrist i
lagret med följd att bolagets kompletta sortiment inte varit
tillgängligt för försäljning. Upphandlingar för att effektivare öka
kapaciteten har initierats under slutet av perioden.

"Kunderna och våra samarbetspartners fortsätter hjälpa oss att växa
och utveckla vår plattform. Under kvartalet har vi genomfört över 50
projekt med hjälp av crowdsourcing, där utvärdering av nya system,
innehåll i nyhetsbrev och kvalitetssäkring av texter är några
exempel. Vårt arbete med crowdsourcing skapar goda förutsättningar
för effektivitet vid en fortsatt expansion." Daniel Mühlbach, VD

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på:
https://www.footway.se/investors

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för
skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden.
Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring
till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018
intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent.
EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är
listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik
Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via
email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns
www.footway.se.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Footway
Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 juli 2019 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-rapporterar-q2-201...
https://mb.cision.com/Main/12671/2871646/1083883.pdf
https://mb.cision.com/Public/12671/2871646/bff89eae886a9161.pdf

Författare Cision News