Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-11

Footway Group AB: Footway rapporterar Q3 2019

Fortsatt stark lönsamhet under Q3

· Försäljningen för Q3 uppgick till 228,6 (186,4) msek, en ökning
med 22,6%, påverkad av kapacitetsbrist i lager

· Tillväxten för januari - september uppgick till 37,7% med en
försäljning om 682,5 (495,7) msek

· Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) för Q3 uppgick
till 9,7 (4,7) msek, en ökning med 106,4%

· Antal besökare under kvartalet uppgick till 11,4 (10,2) miljoner
vilket genererade 150 tusen nya kunder

Under Q3 har verksamheten förberetts för försäljning till fler länder.
Arbetet har bestått i att standardisera interna processer och
förbereda för en internationell logistiklösning genom pågående
upphandlingar. För mer information avseende upphandlingarna se länk
nedan. Vidare har diskussionsforumet för kunderna utvecklats för att
underlätta en kunddriven dialog om varumärken och produkter.

Under perioden har avtal för klimatneutrala leveranser under namnet Go
Green slutits med DHL Express. Avtalet innebär att gemensamt
investera för att göra samtliga av Footways leveranser med DHL
Express koldioxidneutrala. Utsläppen kompenseras med motsvarande
investeringar i klimatskyddsprojekt.

"Q3 har varit ett rekordkvartal vad det gäller lönsamheten, samtidigt
som det har varit utmanande med logistiken. Genom datadrivna
processer och automatisering har våra fasta kostnader blivit just
fasta kostnader vilket skapar en otrolig potential framåt. Jag är
tacksam över att få vara en del av Footway-teamet och ser fram emot
att fortsätta bygga vår plattform tillsammans." Daniel Mühlbach, VD

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på:
https://www.footway.se/investors

För mer information avseende upphandlingarna se länk:
https://sites.google.com/footway.com/footway-partner-portal/home

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för
skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden.
Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring
till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018
intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent.
EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är
listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och
FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463
83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om
bolaget finns på www.footway.se.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Footway
Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
11 oktober 2019 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-rapporterar-q3-201...
https://mb.cision.com/Main/12671/2928309/1121912.pdf
https://mb.cision.com/Public/12671/2928309/88dc6e83aa06d3b0.pdf

Författare Cision News