Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Footway Group AB: Footway säkrar finansiering om 150 msek

Mot bakgrund av att Footway lagt ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Sportamore med ambitionen att skapa en ledande
plattform för e-handel inom sport och mode har Footway och Svea
Ekonomi ingått ett kreditavtal som ytterligare stärker Footways
finansiella förmåga att genomföra affären och fortsatt driva
omvandlingen och konsolideringen av europeisk e-handel.

Footway och Svea Ekonomi har ingått ett kreditavtal som ger Footway
tillgång till ytterligare 150 msek i finansiering. Syftet med
krediten är att stärka Footways rörelsekapital i samband med Bolagets
publika uppköpserbjudande till Sportamores aktieägare. Krediten löper
över 3 år. Sedan tidigare har Footway säkerställt teckningar om 350
msek i en riktad nyemission om max 400 msek, där bland andra bolagets
största investerare Rutger Arnhult tecknat sig.

"Svea Ekonomi har inte bara stora finansiella resurser utan också en
unik förståelse för entreprenöriellt företagsbyggande. Den europeiska
e-handeln står inför en fas av konsolidering och mognad där det
kommer att krävas finansiella muskler och beredskap av de bolag som
är drivande i processen", säger Daniel Mühlbach, VD och grundare av
Footway.

"Vi har följt Footways imponerande tillväxtresa länge och ser fram
emot att samarbeta de kommande åren. Förvärvet av Sportamore är ett
stort steg framåt och vi är gärna med och rustar Footway för
utmaningen", säger Lennart Ågren, grundare, VD och Koncernchef i Svea
Ekonomi.

Ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway
förvärvar Sportamore, skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och
komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större
kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket
ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer
serviceorienterat konsumenterbjudande samt högre lönsamhet.

Logiken för samgåendet är mycket stark och direkta samordningsvinster
inom områden som varuinköp, marknadsföring och logistik jämte
skalfördelar förväntas vara i storleksordningen 100 miljoner kronor i
resultatförbättringar på årsbasis efter genomförd integration.

Footway har konsekvent byggt en plattform där datadrivna
analysmodeller automatiskt styr varuinköp, priser, lagernivåer och
marknadsinvesteringar för att optimera tillväxt, lönsamhet och
konkurrenskraft. Genom att applicera detta på den större volym som
nås genom samgåendet blir utväxlingen väsentligt större.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör
kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för
framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som
möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med
plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva
behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att
tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb
tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och
hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor
i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019
intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT
för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
footway.se/investors (https://www.footway.se/investors.html)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
10 mars 2020 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-sakrar-finansierin...
https://mb.cision.com/Main/12671/3055748/1208390.pdf

Författare Cision News