Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Footway Group AB: Footway uppdaterar finansiell kalender

Styrelsen i Footway Group AB har beslutat att uppdatera bolagets
finansiella kalender för 2019 genom tidigareläggning av
delårsrapporten för tredje kvartalet samt beslut om datum för
delårsrapport första kvartalet 2020 och årsstämma 2020:

· 11 oktober 2019 - Delårsrapport januari - september 2019 (tidigare
kommunicerat 31 oktober 2019)

· 31 januari 2020 - Bokslutskommuniké 2019
· 30 mars 2020 - Årsredovisning 2019
· 15 april 2020 - Delårsrapport januari - mars 2020
· 12 maj 2020 - Årsstämma, Kista

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för
skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden.
Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring
till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018
intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent.
EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är
listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik
Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via
email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns
www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2019 11:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-uppdaterar-finansi...
https://mb.cision.com/Main/12671/2891354/1097330.pdf

Författare Cision News