Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Footway Group AB: Footway välkomnar ny ägare

Footway har fått information om att eEquity sålt delar av sitt innehav
i Footway Group AB till kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus inom
Axel Johnson Gruppen. Försäljningen omfattar 3 147 349 st B-aktier
till 21,40 kr vilket motsvarar 1,78 procent av rösterna och 4,95
procent av kapitalet.

"Vi är glada och stolta över att få med AltoCumulus i
Footway-familjen", säger Footways VD, Daniel Mühlbach.

Ägarbilden avseende de fem största ägarna efter förändringen ser ut
enligt följande

Namn serie A serie B Pref Röster Kapital
Daniel Mühlbach 3 989 867 3 646 764 20 000 24,6% 12,0%
Stiftelsen Industrifonden 1 786 214 8 720 927 15,0% 16,5%
eEquity AB 1 458 389 10 553 170 14,2% 18,9%
M2 Capital Management AB 1 669 758 8 136 519 150 000 14,1% 15,6%
Northzone VII L.P 1 510 902 7 376 759 12,7% 14,0%
Övriga 2 199 496 12 024 367 380 340 19,4% 23,0%
Totalt 12 614 626 50 458 506 550 340 100,0% 100,0%

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor
som är ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Datadrivna
processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till
respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista
och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om
760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för
helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på
Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser
Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 februari 2019 16:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-valkomnar-ny-agare,...
https://mb.cision.com/Main/12671/2730685/984955.pdf

Författare Cision