Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

Footway Group AB: Footways bokslutskommuniké 2019

Fortsatt stark tillväxt utanför Norden

·
Under kvartalet lanserades Footways plattform på ytterligare 13
marknader utanför Norden

·
Försäljningen för Q4 uppgick till 308,4 (264,3) msek, en ökning med
16,7%, tack vare en stark försäljning utanför Norden.

·
Försäljningen för Q4 utanför Norden uppgick till 83,2 (45,8) msek, en
tillväxt på 81,7%

·
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) för Q4 uppgick
till 12,0 (6,5) msek

·
Antalet besökare ökade till 15 (12) miljoner vilket ledde till 234 000
nya kunder under Q4

Footway fortsatte att växa med lönsamhet under Q4, försäljningen ökade
med 16,7% till 308,4 msek där framförallt försäljningen utanför
Norden bidrog med fortsatt stark tillväxt.Tillväxttakten minskade
dock något under kvartalet, dels på grund av en varm vinter som
påverkade försäljningen av vinterskor negativt samt av
kapacitetsproblem hos bolagets tredjepartsleverantör av lager och
logistik. För helåret 2019 uppgick försäljningen till 990,9 (760,0)
msek, en ökning med 30,4%.

Under kvartalet lanserades 13 nya marknader. Footway finns nu
tillgängligt för konsumenter i 24 länder i Europa. Det har bidragit
positivt till en stark tillväxt (81,7%) utanför Norden under Q4 med
en försäljning om 83,2 (45,8) msek.

Under 2019 har vi fortsatt vår lönsamma tillväxtresa, säger Daniel
Mühlbach, Footways VD. Under fjärde kvartalet passerade vi en viktig
milstolpe genom en fantastisk teaminsats där vi expanderade till
ytterligare 13 marknader, en framgångsrik lansering som bevisar
skalbarheten i vår modell. Våra kunders engagemang och vår datadrivna
plattform bidrar till förbättrade produkter. Under året har över 120
varumärken förbättrat sina sortiment genom att använda vår plattform
som datakälla."

Bokslutskommunikén, i sin helhet, återfinns även på:
https://www.footway.se/investors.html

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör
kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för
framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som
möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med
plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva
behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att
tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb
tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och
hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor
i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019
intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT
för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
footway.se/investors (https://www.footway.se/investors.html)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footways-bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/12671/3024267/1185750.pdf
https://mb.cision.com/Public/12671/3024267/8fc4d44733b5256c.pdf

Författare Cision News