Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-11

Footway Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Footway

Beslut vid extra bolagsstämma i Footway Group AB torsdagen den 11 juli
2019

Beslut om omstämpling av vissa aktier

Två aktieägare har framfört önskemål till styrelsen om att omvandla
aktier från A- till B-aktier respektive B- till A-aktier. Det är
samma antal aktier som önskats stämplas om (åt vardera håll) och
därför förändras vare sig antal A- respektive B-aktier eller andel
röster genom A- respektive B-aktier i bolaget. Extra bolagsstämman
godkände den önskade omvandlingen av aktier. Styrelsen eller den
styrelsen utser bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs för
beslutets registrering och verkställande.

Ägarbilden (baserat på innehav vid senaste bolagsstämma) avseende de
fem största ägarna efter förändringarna ser ut enligt följande:

Namn serie A serie B Pref Röster Kapital
Daniel Mühlbach 4 882 974 2 249 657 20 000 28,6% 11,1%
M2 Capital Management AB*) 2 562 865 10 539 626 150 000 20,3% 20,5%
eEquity AB 1 458 389 10 553 170 0 14,1% 18,6%
Northzone VII L.P 1 510 902 7 376 759 0 12,6% 13,8%
Stiftelsen Industrifonden 0 7 720 927 0 4,3% 12,0%
Övriga 2 285 496 12 872 367 380 340 20,1% 24,0%
Totalt 12 700 626 51 312 506 550 340 100,0% 100,0%

*)inklusive närstående bolag

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för
skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden.
Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring
till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018
intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent.
EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är
listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik
Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via
email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns
www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 juli 2019 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bolag...
https://mb.cision.com/Main/12671/2861595/1076255.pdf

Författare Cision News