Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Footway Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Footway: Bemyndigande om nyemission upp till 400 msek

Mot bakgrund av att Footway lagt ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Sportamore med ambitionen att skapa en ledande
plattform för e-handel inom sport och mode har Footways ägare på
extra bolagsstämma idag, den 10 mars 2020, fattat beslut om att
bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission vid ett eller
flera tillfällen. Riktad nyemission betalas antingen genom apport
eller kontant till en teckningskurs om 21 kr per aktie. Besluten
stärker ytterligare Footways finansiella förmåga att genomföra
affären och fortsatt driva omvandlingen och konsolideringen av
europeisk e-handel.

Beslut vid extra bolagsstämma som hölls idag den 10 mars 2020 i
Footway Group AB.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av
upp till 7 997 840 stamaktier av serie B med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, där rätt att teckna aktier ska tillkomma
aktieägare i Sportamore AB (publ), org.nr. 556788-8614
("Sportamore"). Tecknade aktier ska betalas med apportegendom
bestående av aktier i Sportamore.

Vidare beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta
om nyemission av upp till 19 047 620 stamaktier av serie B mot
kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till en teckningskurs om
21 kr per aktie om upp till 400 msek.

Villkor för Erbjudandet

Genom att aktieägarna i Footway med erforderlig majoritet på stämman
beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av
serie B i Footway i enlighet med det ovanstående är ett av villkoren
för Erbjudandets fullföljande uppfyllt.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör
kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för
framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som
möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med
plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva
behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att
tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb
tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och
hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor
i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019
intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT
för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
footway.se/investors (https://www.footway.se/investors.html)

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 mars 2020 19:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bolag...
https://mb.cision.com/Main/12671/3056692/1209070.pdf

Författare Cision News