Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

FOOTWAY: TILLVÄXT 31% 2 KV, TYNGDES AV KAPACITETSBRIST LAGER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Footway, som säljer skor på
nätet, hade en nettoomsättning på 267 miljoner kronor under det andra
kvartalet, en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Första halvåret 2019 ökade med 47 procent, jämfört med fjolårets tillväxt på
36 procent.

"Tillväxttakten har påverkats positivt av fortsatt stark tillväxt utanför
Norden samtidigt som den påverkats negativt i Q2 av kapacitetsbrist i
lagerhanteringen med följd att bolagets kompletta sortiment inte varit
tillgängligt för försäljning", skriver bolaget.

Antalet nya kunder i under andra kvartalet uppgick till 245,3 tusen.

"Skomarknaden har tydliga säsongsvariationer. Under perioden startade
vår/sommar-säsongen tidigt jämfört med 2018. Detta gav en högre årstillväxt
under Q1 jämfört med Q2", heter det.

Bruttovinsten under andra kvartalet uppgick till 101 miljoner kronor (84,5).

"Kostnaden för handelsvaror jämfört med nettoomsättningen har ökat, drivet av
en prissättning optimerad för snabbare tillväxt", skriver Footway.

Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -1,7 miljoner kronor (3,9)
och periodens resultat efter skatt uppgick till -1,0 miljoner kronor (2,1).

Bolaget hade på balansdagen en soliditet på 35,0 procent (50,6). Tillgänglig
likviditet (inklusive checkräkningskredit) var på balansdagen 69,4 miljoner
kronor (42,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till
-106 miljoner kronor (-38,3) varav -75,0 miljoner kronor (-55,4) är
hänförligt till uppbyggnaden av varulagret inför sommarsäsongen.

Bolagets totala lager uppgick till 528 miljoner kronor.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News