Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

FOOTWAY: VARM VINTER OCH KAPACITETSPROBLEM TYNGDE 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Footway hade en
nettoomsättning på 308 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, en
ökning med nära 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

"En stark period Q4 2018 med en tillväxt om 71,5 procent påverkar
kvartalsjämförelsen. Den ovanligt varma vintern har varit negativ för
försäljningen, med störst påverkan på de nordiska länderna", skriver bolaget.

Tillväxttakten har även påverkats negativt under fjärde kvartalet av
kapacitetsproblem hos bolagets tredjepartsleverantör av lager och logistik
med följd att 6,9 procent av lagerförda skomodeller inte kunnat erbjudas till
försäljning.

"Utebliven försäljning uppskattas till 35 miljoner kronor för helåret varav 12
miljoner kronor för Q4", skriver Footway.

Försäljningen utanför Norden uppgick under fjärde kvartalet till 83,2 miljoner
kronor (45,8), en ökning med 81,7%. Tillväxten utanför Norden motsvarade 84,8
procent av bolagets totala omsättningstillväxt under kvartalet.

Antalet nya kunder under det fjärde kvartalet uppgick till 234.000, positivt
påverkat av den starka tillväxten utanför Norden, skriver Footway.

Rörelseresultatet förbättrades till 12 miljoner kronor (6,5). Jämförelsen mot
föregående år påverkas av bolagets övergång från koncernredovisning.

Kapacitetsproblem hos bolagets tredjepartsleverantör av lager och logistik som
beskrivs ovan hade både direkt och indirekt påverkan på rörelseresultatet.
Bolaget uppskattar att den indirekta påverkan rörelseresultatet uppgick till
-3,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning till bolagets
preferensaktieägare med 8 kronor per aktie för utbetalning kvartalsvis i
enlighet med bolagets bolagsordning. Ingen utdelning föreslås till Footways
stamaktieägare.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News