Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-31

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Antalet aktier och röster i Embracer Group AB (”Embracer Group”) har ökat efter genomförda nyemissioner med anledning av betalning vid förvärv. Antalet B-aktier och röster har ökat med 211 160 och aktiekapitalet har som en konsekvens härav ökat till cirka 1 748 568,65 kronor.

Per den 31 januari 2023 uppgår antalet aktier i Embracer Group till 1 258 969 118, varav 66 798 274 är A-aktier med tio röster vardera och 1 192 170 844 är B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster per den 31 januari 2023 uppgår således till 1 860 153 584.

Embracer Group innehar per 31 januari 2023 inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Denna information är sådan som Embracer Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 2023-01-31 17:36 CET genom Embracer Group AB:s (publ) nyhetsdistributör MFN.

Bifogade filer
Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Författare MFN