Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-31

Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en riktad nyemission om totalt 2 817 700 aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier samt röster i Xbrane har förändrats.

Per den 31 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 25 039 906. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 5 613 598 kronor.

Kontakter


Martin Åmark, VD
M: +46 (0)76 309 37 77
E: martin.amark@xbrane.com

Anette Lindqvist, CFO/IR
M: +46 (0)76 325 60 90
E: anette.lindqvist@xbrane.com

Om oss


Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane™ är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Marknadsgodkännande för Xlucane™ förväntas till andra halvan av 2022. Xbrane har ytterligare två biosimilarer i sin pipeline som adresserar en marknad om 80 miljarder SEK i originalprodukternas försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.

Denna information är sådan information som Xbrane Biopharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2021-07-31 08:00 CEST.

Bifogade filer


Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Författare MFN