Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-31

Förändring av antalet aktier och röster i Alimak Group

Alimak Group AB (publ) (”Alimak Group”) har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en företrädesemission av aktier. De aktier som tecknades med företrädesrätt till följd av företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och konverterats från betalda tecknade aktier till nya aktier i Alimak Group vilket resulterat i en ökning av 53 222 534 aktier respektive röster.

Före emissionen av nya aktier fanns det 54 157 861 aktier i Alimak Group, motsvarande 54 157 861 röster. Antalet aktier har genom emissionen ökat med 53 222 534, motsvarande 53 222 534 röster.

Per den 31 mars 2023 uppgår det totala antalet aktier i Alimak Group till 107 380 395 aktier, motsvarande 107 380 395 röster.[1]

[1] Alimak Groups innehav av egna aktier uppgår per den 31 mars 2023 till 742 611 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Sylvain Grange, CFO, Alimak Group
sylvain.grange@alimakgroup.com

Johnny Nylund, kommunikationschef Alimak Group, +46 76 852 5759
johnny.nylund@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnads-effektivitet. Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Portföljen omfattar även skyddsutrustning för höjdsäkerhet, lastmätning och kontroll, lyft och hantering samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 24 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka 3 100 anställda. corporate.alimakgroup.com

Denna information är sådan information som Alimak Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2023-03-31 08:00 CEST.

Bifogade filer
Förändring av antalet aktier och röster i Alimak Group

Författare MFN