Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Förändring av antalet aktier och röster i Castellum

Castellum Aktiebolag ("Castellum") har, som tidigare offentliggjorts och med utnyttjande av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 augusti 2021, genomfört en apportemission med anledning av Castellums rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag ("Erbjudandet"). Aktierna har under november 2021 registrerats hos Bolagsverket.

Som aktievederlag för de aktier i Kungsleden Aktiebolag som lämnats in i Erbjudandet har en nyemission av aktier genomförts och registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier och röster i Castellum har därmed ökat enligt följande. Före registreringen av de nyemitterade aktierna fanns det sammanlagt 277 262 911 aktier i Castellum, motsvarande 277 262 911 röster. Under november 2021 har en apportemission om totalt 68 469 057 aktier registrerats hos Bolagsverket.

Per den 30 november 2021 finns det sammanlagt 345 731 968 registrerade aktier i Castellum, motsvarande 345 731 968 röster.

Informationen är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 17:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, tillförordnad verkställande direktör, 0706-96 82 00

Författare Cision