Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B): Under december har aktieägare nyttjat 256 877 teckningsoptioner (TO4B). Antal aktier har under denna teckningsperiod ökat med 256 877 B-aktier och antalet röster har ökat med 256 877. Antalet teckningsoptioner som kvarstår för framtida teckningsperioder är 1 042 207. Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Episurf Medicals hemsida.

Det totala antalet aktier uppgår till 266 911 920, varav 479 357 A-aktier och 266 432 563 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 267 870 634.

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Författare Cision