Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B): På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandling av A-aktier till B-aktier genomförts under april i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 318 537 och antalet B-aktier har ökat med lika många. 

Det totala antalet aktier uppgår till 266 539 986, varav 479 357 A-aktier och 266 060 629 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 267 498 700.

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Författare Cision