Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-21

Förändring i Acasts koncernledning

Acast meddelar idag att Johan Billgren, grundare och Chief Product and Technology Officer, kommer att byta roll och tillträda den nya rollen Chief Innovation Officer. Johans nuvarande roll kommer delas upp i två, Chief Product Officer samt Chief Technology Officer och tillträdas av Matt MacDonald respektive Jonas Björk.

Johan Billgren har innehavt rollen som Chief Product and Technology Officer sedan 2019 Allt eftersom Acast vuxit har behovet av att dela ansvaret mellan Produkt och Teknik ökat. Parallellt har Bolaget även sett ett ökat behov av innovativ utveckling. Ett skifte där Johan axlar rollen som Chief Innovation Officer är därför ett naturligt steg i Acasts fortsatta utveckling.

“Vi befinner oss i en bransch som växer otroligt snabbt, och med ökad konkurrens. För att behålla vår plats som pionjärer inom podcasts behöver vi ta ett stadigt grepp om hur vi arbetar med innovation. Det är min fasta övertygelse att ingen är bättre lämpad för det jobbet än Johan. Jag vill samtidigt passa på att hälsa Matt och Jonas varmt välkomna till sina nya roller. Jag är övertygad om att de, med sina bakgrunder, kommer vara starkt bidragande till Acasts tillväxt och utveckling,” säger Ross Adams, VD på Acast.

Matt MacDonald kommer tillträda rollen som ny Chief Product Officer. Matt har arbetat med podcasts sedan 2006 och har i arbete träffat massor av kreatörer genom åren och är väl respekterad inom podcastbranschen.

Jonas Björk kommer tillträda rollen som Chief Technology Officer. Jonas började hos Acast 2018 och har sedan dess haft stor positiv inverkan på såväl Acast teknikorganisation som Acast i stort.

Johan Billgren kommer behålla sin plats i Acasts koncernledning och Matt MacDonald ansluter genom sin nya roll. Jonas Björk kommer rapportera till Matt MacDonald.

För mer information


Emily Villatte, CFO och vice VD, Acast
Tel: +46 76 525 0142
Email: emily.villatte@acast.com
 
Ross Adams, VD, Acast
Tel: +44 79 9052 0761
Email: ross@acast.com

Om Acast


Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts som sammanför alla aktörer till en gemensam infrastruktur. Genom sin infrastruktur låter Acast annonsörer effektivt rikta sig till en engagerad publik av lyssnare genom dynamisk annonspublicering medan poddkreatörer ges tillgång till flera olika intäktsmöjligheter och nödvändiga verktyg för att expandera sin lyssnarbas. Acast har en global närvaro i över tolv länder och under 2020 uppgick antalet lyssningar på Acast-anslutna podcasts till cirka 3 miljarder och idag har Acast fler än 30,000 shower anslutna till sin plattform. Acasts huvudkontor ligger i Stockholm och Bolaget har nio lokala dotterbolag i Storbritannien, USA, Australien, Norge, Frankrike, Tyskland, Irland, Mexiko och Kanada.
 
De senaste åren har Acast befunnit sig i en expansionsfas med fortsatt stark tillväxt, med en nettoomsättning som ökade från 180 MSEK 2018 till 592 MSEK 2020. Som ett resultat av Acasts tillväxtinitiativ har antalet lyssningar vuxit från omkring 1 miljard (2018) till 3 miljarder (2020). Under andra kvartalet 2021 hade Acast 880 miljoner lyssningar och en organisk nettoomsättningstillväxt på 130%.
Acast medgrundades av Johan Billgren, nuvarande Chief Product & Tech Office och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Bifogade filer


Förändring i Acasts koncernledning

Författare MFN