Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Förändring i antalet utestående aktier i Doro

Antalet utestående aktier och röster i Doro AB har under november månad ökat 327 932, vilket är hänförligt till utnyttjandet av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram som etablerades på årsstämman den 27 april 2018.

Per den 30 november 2021 uppgår därmed totalt antal aktier i Doro till 24 532 500.

För mer information vänligen kontakta:


Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0) 70 335 84 49, ir@doro.com

Om Doro


Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt. Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder. Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 hade bolaget ca 1 080 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 1 689 miljoner kronor (168,0 miljoner Euro). Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.se/corporate

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2021-11-30 17:30 CET.

Bifogade filer


Förändring i antalet utestående aktier i Doro

Författare MFN