Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Förändringar inom SEB:s tech- och innovationsorganisation

SEB har utsett Christoffer Malmer till chef för SEB Embedded, en nyinrättad affärsenhet som bildas för att kommersialisera Banking-as-a-Service konceptet. Christoffer har fram tills nu lett SEB:s innovationsstudio SEBx, en roll som tas över av Nicolas Moch, som idag är Chief Information Officer (CIO) på SEB. Till ny CIO utses Svante Hedin, som idag är biträdande chef inom Markets.

SEB fortsätter att accelerera sin digitalisering och fokuserar nu ytterligare på ny teknik och på att utveckla nya kunderbjudanden. Christoffer Malmer får i uppdrag att leda en ny affärsenhet som ska fokusera på att kommersialisera Banking-as-a-Service (Baas). 
- Inom ramen för SEBx har vi utvecklat en helt ny och komplett bankplattform där våra kunder kan bygga egna finansiella tjänster inom ramen för sitt eget varumärke. Vi ser en god affärspotential för att SEB ska kunna bli en ledande leverantör av BaaS-tjänster och jag är glad för förtroendet att få fokusera på och utveckla det här nya affärsområdet, säger Christoffer Malmer.
SEBx kommer att fortsätta att utforska nya tekniker och utveckla nästa generations banktjänster och produkter, i samarbete med partners och fintechbolag utanför SEB.
- Jag är tacksam över att Nicolas Moch, som är en senior och skicklig teknikledare, kommer att leda SEBx viktiga arbete framåt. SEBx har en nyckelroll i att framtidssäkra SEB:s tekniska förmågor och driva innovation och affärsutveckling, säger Petra Ålund, chef för Technology inom SEB.
Samtidigt blir Svante Hedin ny Chief Information Officer för SEB. Svante har en gedigen bakgrund inom bankverksamheten och inte minst inom handel med värdepapper.
- Jag vill hälsa Svante Hedin välkommen i rollen som CIO. För SEB finns det ett strategiskt värde i att affärsutveckling, teknik och infrastruktur ligger mycket nära varandra. Det är så vi kan skapa verklig nytta och långsiktigt, hållbart värde för våra kunder, säger Petra Ålund.
Samtliga förändringar träder i kraft från januari 2023. Rollerna ingår inte i den verkställande ledningen.

För mer information, kontakta:

Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

Författare Cision