Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-24

Företagsparken offentliggör preliminärt utfall för 2021 – positiv påverkan för Fastator om cirka 200 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer. Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka 200 Mkr till Fastators totala resultat för det fjärde kvartalet 2021.

Fastator äger 78% av aktierna i Företagsparken.

- Det är glädjande att Företagsparken levererar bra resultat. Under 2021 har bolaget på ett imponerande sätt tagit verksamheten flera steg i rätt riktning och har nu uppnått ett fastighetsbestånd om över 4 Mdkr. Vi ser mycket fram emot ett spännande 2022 för Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator


Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap. 

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-24 07:30 CET.

Bifogade filer


Företagsparken offentliggör preliminärt utfall för 2021 – positiv påverkan för Fastator om cirka 200 Mkr

Författare MFN