Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-24

Företagsparken överväger att emittera obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Fastators innehavsbolag Företagsparken har givit Nordea, Pareto och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer om upp till 500 Mkr och med en löptid om 3,25 år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförutsättningar. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

- Företagsparken har under 2021 genomfört ett stort antal förvärv som tillfört bolaget ett starkt kassaflöde och genom vilka fastighetsbeståndet vuxit till över 4 Mdkr. Företagsparken avser nu ta nästa steg i sin tillväxtresa och introduceras till kapitalmarknaden genom sin första obligationsemission, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

- Vi har haft en god utveckling i Företagsparken med bra förvärv, lyckade uthyrningar och tillväxt i både resultat och fastighetsbestånd. Vi möjliggör nu för ytterligare en investerargrupp att bli en del av Företagsparken då vi vänder oss till obligationsmarknaden för att finansiera ytterligare tillväxt, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande för Företagsparken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator


Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap. 

Bifogade filer


Företagsparken överväger att emittera obligationer

Författare MFN