Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-30

Formpipe Software: Formpipe tecknar nytt avtal om förvaltnings- och utvecklingstjänster för Malmö Stad

Mjukvarubolaget Formpipe har tecknat ett exklusivt avtal med Malmö Stad avseende förvaltning och vidareutveckling av stadens dokument- och ärendehanteringssystem och tillhörande moduler. Avtalet löper över 10 år och ordervärdet uppgår som lägst till 15 Mkr i form av ett återkommande arvode för support och förvaltning. Inklusive tillkommande arvode för nyutveckling och anpassningar av befintliga system bedöms ordervärdet komma att uppgå till cirka 50 Mkr enligt Malmö Stads kalkyl.

"Formpipe har levererat en av branschens främsta lösningar för dokument- och ärendehantering, Platina by Formpipe, till Malmö Stad under flera år och att vi nu vinner ett långsiktigt avtal för förvaltning, underhåll och vidareutveckling av vår lösning bekräftar vår starka position som leverantör till offentlig sektor. Förvärvet av vår tidigare partner Alkemit i början av året stärker vår leveranskapacitet ytterligare mot detta viktiga segment. Att hjälpa myndigheter och kommuner med sin digitaliseringsresa har hög strategisk prioritet för oss", säger Christian Sundin, VD på Formpipe.

Dokument- och ärendehanteringssystemet Platina by Formpipe är skapat och utvecklat i Sverige för den svenska offentliga marknaden, ett flexibelt och skalbart system som är konfigurerat att kunna tillgodose verksamhetsspecifika behov inom offentlig sektor.

"Malmö Stad har arbetat hårt med att anpassa vår verksamhet till det digitala samhället i alla led för att minska handläggningstider och effektivisera vår kommunikation med medborgarna. Vi är glada att ha slutfört den här upphandlingen och därmed säkrat att staden har en tillförlitlig och robust lösning för att fortsätta effektivisera det administrativa arbetet i stadens enheter i många år framöver. Vi har haft ett fint samarbete. med Formpipe över åren och ser framemot en fortsatt gemensam agenda", säger Ingegerd Svensson, sektionschef avdelningen för ledning och stöd vid Malmö Stad.

Avtalet har varit föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling och träder i kraft omgående.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin
VD
+4670 567 73 85
christian.sundin@formpipe.com

Författare Cision