Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-01

Första dosen sevuparin administrerad i Modus Therapeutics Fas 1b studie med LPS-provokation

STOCKHOLM, SVERIGE - 1 december 2021: Modus Therapeutics Holding AB ("Modus"), ett företag som utvecklar innovativa behandlingar för patienter med stora kvarvarande medicinska behov, meddelar att den första försökspersonen har doserats med sevuparin i företagets kliniska Fas 1b LPS-provokationsstudie.

Den randomiserade, placebokontrollerade fas 1b-studien kommer att utvärdera effekterna av sevuparin på symptomen hos friska frivilliga försökspersoner som fått bakterietoxinet lipopolysackarid (LPS) injicerat dels i huden (lokal inflammation), dels i blodet (systemisk inflammation). Provokation med LPS är en väletablerad modell som används för att karakterisera de tidiga stadierna av septisk inflammation genom att framkalla mätbara symptom.

Studien kommer också att utvärdera säkerhetsprofilen för sevuparin i kombination med vanlig profylaktisk, blodförtunnande heparinanvändning.

John Öhd, VD för Modus Therapeutics, kommenterade dagens besked: "Vi är stolta att kunna tillkännage denna viktiga milstolpe för Modus. Starten av vår första kliniska studie i sepsisprogrammet innebär att den nya strategin vi stakade ut tidigt i våras har blivit verklighet. Tack vare effektiviteten hos våra kunniga teammedlemmar och samarbetspartners har detta kunnat ske inom ramarna för en ambitiös och målinriktad tidplan, vilket är ännu mer uppenbart med tanke på att det endast är 4 månader sedan vår framgångsrika börsnotering. Vi räknar med att kunna presentera resultat från den här studien under det andra kvartalet 2022. Den nuvarande studien kommer även att ligga till grund för en planerad uppföljande patientstudie med sevuparin vid sepsis under andra halvan av 2022.  "

Studien genomförs i samarbete med Center for Human Drug Research, CHDR i Leiden, Nederländerna. CHDR är en oberoende kontraktsforskningsorganisation (CRO) som specialiserat sig på avancerad tidig klinisk läkemedelsforskning och har betydande expertis inom avancerade inflammationsmodeller.

Sevuparin är en ny polysackarid med potential att bryta den molekylära händelsekedjan som leder till vaskulär skada och plasmaläckage hos patienter med sepsis/septisk chock och andra tillstånd där systemisk inflammation är involverad. Sevuparin uppnår detta genom att direkt binda och neutralisera medel som frigörs från skadade vita blodkroppar som är kända för att hota den vaskulära integriteten.

Denna information är sådan som Modus Therapeutics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

***

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market ("MODTX"). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö. 

Författare Cision