Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-25

Första handelsdag i Collector Bank AB förväntas bli den 15 augusti 2022 - Collector AB ansöker om avnotering

Efter att Finansinspektionen den 21 juli 2022 gett tillstånd till att den koncerninterna fusionen mellan Collector AB (publ) ("Collector AB") och Collector Bank AB ("Collector Bank") verkställs har styrelsen i Collector AB beslutat att ansöka om avnotering av aktierna i Collector AB från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har sedan tidigare godkänt noteringen av aktierna i Collector Bank på sedvanliga villkor. Collector AB informerar härmed om en preliminär tidplan. Fusionen förväntas slutföras den 15 augusti 2022.

Finansinspektionen har den 21 juli 2022 lämnat tillstånd till att den koncerninterna fusionen mellan Collector AB och Collector Bank verkställs. Av de villkor som har ställts upp för fusionen återstår nu endast att Nasdaq Stockholms beslut om notering av aktierna i Collector Bank blir ovillkorat, vilket förväntas ske den 11 augusti 2022. Datum för slutförande av fusionen förväntas bli den 15 augusti 2022. Se en preliminär tidplan nedan.
Tydliggörande avseende datum för slutförande av fusionen
Sammanslagningen av Collector AB och Collector Bank genomförs när Bolagsverket registrerar fusionen och Collector AB upplöses. Notera att det inte kommer att ske någon handel i Collector-aktien den 12 augusti 2022. Aktierna i Collector AB kommer automatiskt att bytas ut mot motsvarande antal aktier i Collector Bank på respektive aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå. Aktieägare i Collector AB behöver därför inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Collector Bank. Det kan ta ett par dagar innan Collector Bank-aktierna syns på aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå.
Preliminär tidplan för slutförande av fusionen
11 augusti 2022 - Sista dag för handel i Collector AB på Nasdaq Stockholm
12 augusti 2022 - Ingen handel i Collector AB eller Collector Bank
15 augusti 2022 - Fusionen slutförs, Bolagsverket registrerar fusionen - Collector AB fusioneras in i Collector Bank samt upptagande till handel av aktierna i Collector Bank på Nasdaq Stockholm
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se
Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Författare Cision