Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-14

Första ordrar på IQWave™

Detta är en betald analys på uppdrag av Scandinavian ChemoTech utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

De första ordrarna på IQWave™ är positiva besked. Potentiella nya affärer och ett möjligt godkännande i Europa kan ge ett intressant nyhetsflöde. Ett mindre lån har tagits upp men en långsiktig finansiering behövs.

ChemoTech har nyligen meddelat att bolaget har tagit sina två första ordrar på IQWave™-utrustning för palliativ cancerbehandling genom elektro­kemoterapi. Störst värde ur såväl kommersiellt som symboliskt per­spektiv har en order för klinisk användning till den filippinska marknaden. Chemo­Techs goda samarbete med den ansedda kliniken AHMC i Manila har skapat kännedom om IQWave™ i landet vilket nu burit frukt. 

Ordrarna innebär en viktig mil­stolpe för bolaget. För närvarande pågår en process för CE-märkning av IQWave™. Det är ett betydelse­fullt och nödvändigt steg inför lansering såväl i Europa som på många andra marknader.

Rapporten för det avslutande kvar­talet 2017 innehöll inga över­raskningar finansiellt sett. Kassan uppgick till knappt fem miljoner kronor vid periodens slut. I början av året har ett lån på 2,2 miljoner tagits upp. Det ger viss arbetsro på kort sikt, men en mer långsiktig lösning kommer att behövas inom en ganska snar framtid. Det under­stryker behov av ett fortsatt positivt nyhetsflöde för att skapa förutsättningar för väl avvägda finansierings­villkor.

Vid sidan av ovan nämnda satsning på elektro­kemoterapi har bolaget visat lovande framsteg för utvecklings­­projektet för smärt­behandling vid skelett­metastaser. Om utveckling­en blir framgångsrik kan det öppna för en stor lukrativ marknad även i utvecklade länder. Vägen till marknad är dock lång och kommer att kräva resurser.

Då kommersialisering av IQWave™ nu inletts, och givet ett förväntat intressant nyhetsflöde framöver, kan den pressade kursen erbjuda ett intressant läge. Begränsade resurser gör att vi har senarelagt utvecklingen av smärtbehandlings­projektet. Vi sänker därför det motiverade värdet till 63 kronor (69). Det indikerar samtidigt en god potential. I väntan på besked kring finansiering kvarstår rådet Öka

Författare Niklas Elmhammer