Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-09

Fortsatt lönsamhet och tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Serneke är en tillväxtorienterad Entreprenad- och Projektutvecklingskoncern och ett av Sveriges största byggföretag. Bolagets besked om utdelning för 2017 visar på tillförsikt. Vårt DCF-värde för Serneke-aktien hamnar på 138 kronor.

Serneke är en snabbväxande Entreprenad- och Projektutvecklingskoncern skapad av sin VD, huvudägare och grundare Ola Serneke. Bolaget har växt snabbt de senaste åren och etablerat sig som en av Sveriges tio största byggbolag.

Entreprenad (Bygg och Anläggning) utgjorde 94 procent av koncernens omsättning helåret 2017. Bolaget har sedan länge haft en inriktning och en stor andel offentliga beställare. Under 2018 väntas allmän-nyttiga bolag stå för en större andel av nyproducerade bostäder. Bolaget inriktar sig också allt mer mot medelstora projekt inom intervallet 300 miljoner till 1 miljard kronor. Denna strategi bör ge bättre lönsamhet, bland annat till följd av lägre konkurrens på denna typ av uppdrag Koncernens orderstock täcker 144 procent av bolagets årsomsättning och sträcker sig ungefär två år fram i tiden.

Anläggningsdivisionen som står för drygt tio procent av omsättningen har under 2017 vänt tidigare röda siffror till svarta. Lönsamheten är fortfarande blygsam och bör kunna förbättras ytterligare under 2018.

Som en del av affärsmodellen har Serneke byggt upp en Projekutvecklingsverksamhet där fastigheter förvärvas i tidig fas för exploatering längre fram. Här finns idag framförallt det välkända projektet Karlastaden med Karlatornet på Lindholmen i Göteborg (hälftenägt med NREP). Bolaget har också köpt in ett 300 hektar stort mark­område med utvecklingsmöjligheter kring Säve Flygplats i norra Göteborg. I projektportföljen finns även byggrätter till nyproducerade bostäder ibland annat orter som Helsingborg, Trollhättan, Borås och Helsingborg.

Serneke-aktien värderas med en successivt allt mindre rabatt mot övriga byggsektorn på börsen. Givet våra justerade resultatprognoser efter bolagets bokslutskommuniké 2017 får vi ett motiverat DCF-värde på 138 kronor i Serneke-aktien. Med dagens kurs ger det en potential på 46 procent upp till vår riktkurs, varför vi upprepar vår tidigare köprekommendation.

 

Författare Bertil Nilsson