Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-28

Fortsatt stark orderingång

Detta är en betald analys på uppdrag av Lammhults Design Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En mycket stark orderingång i kv1 2017, gör att vi justerar upp intäktsprognosen för helåret. Resultatprognosen påverkas inte lika mycket, givet lägre marginaler. Vi höjer riktkursen till 76 kronor (74), men Behåll-rådet kvarstår.

Lammhults Design Group förknippas med svensk möbeldesign. Företagsgruppen som är baserad i Småland har flera starka varumärken. Inom affärsområdet Office & Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars, Ire och Voice samt det relativt nyligen förvärvade Morgana. Affärsområdet Public Interiors, som främst säljer biblioteks-inredningar har BCI Schultz Speyer och Eurobib.

95 procent av gruppens försäljning går till företags- och offentliga kunder, och 5 procent till privata kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering. De viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och Danmark följt av Tyskland, England och Frankrike. Viktigt för koncernen är att fortsätta att utveckla och lansera nya möbel modeller.

Koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2017 ökade endast från 5 till 8 miljoner kronor. Det var mindre än väntat och beror på ett fåtal orders med lägre marginaler samt en ogynnsam mix av de länder där orders kom ifrån. Samtidigt låg orderingången cirka 100 miljoner kronor högre än för ett år sedan. Vi höjer vår helårsprognos för koncernens intäkter med drygt 40 miljoner kronor (motsvarande en ökning på drygt fyra procent). Resultatprognosen ändras endast marginellt, då vi sänker våra lönsamhetsantaganden något.

Den viktiga svenska byggmarknaden är fortsatt stark och det går också bättre i Norge. Utvecklingen ser överlag mycket bra ut för dotterbolagen inom Office & Home Interiors. Public Interiors växte med 6 procent i kvartal 1 2017, men möter utmaningar främst i Tyskland.

Aktiekursen rekylerade från en hög nivå på rapporten för kvartal 1 2017. Vi höjer vår riktkurs till 76 kronor (74), men det räcker inte för en höjd rekommendation.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities