Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-29

Förvaltningsrätten avslår Igrenes överklagande av Bergsstatens hantering av undersökningstillstånd

Bergsstaten meddelade den 6 december 2021 att dess tidigare beslut av den 26 mars 2021 om förlängning av tre av Igrenes undersökningstillstånd inom Siljansringen plötsligt inte gäller. Genom Bergsstatens beslut och tidpunkten för beslutet har Igrene förnekats sin lagliga rätt att ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden.

Igrene har begärt hos Bergsstaten att den skall ompröva sitt beslut eftersom myndighetens hantering av ärendet varit felaktig. Bergsstaten har dock vägrat rätta sitt eget misstag vilket Igrene överklagat till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten meddelar nu att den avslår Igrenes överklagande. Rätten anser inte att Bergsstatens skrivelser och hantering  är handlingsdirigerande och kan därför inte överklagas. Det är enligt domstolen endast information.

Igrene konstaterar att den information Bergsstaten lämnat till bolaget varit felaktig och att Bergsstaten i sin myndighetsutövning saknat vilja till rättelse av egna misstag.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Se www.igrene.se

Författare Cision