Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-05

Förvärv av tillgångsportfölj i Barents hav från Idemitsu Petroleum Norge

Lundin Energy AB meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Energy Norway AS (tillsammans Lundin Energy), har ingått ett avtal med Idemitsu Petroleum Norge AS (IPN) om att förvärva andelar i en tillgångsportfölj i Barents hav som innefattar en 10-procentig licensandel i oljefyndigheten Wisting och en licensandel om ytterligare 15 procent i oljefyndigheten Alta.

Sammanfattning

  • Stärker Lundin Energys position i ett av bolagets kärnområden för prospektering och tillför en licensandel i en stor kommersiell oljefyndighet, som närmar sig utbyggnadsfasen
  • Innefattar en 10-procentig licensandel i den stora oljefyndigheten Wisting och ytterligare en licensandel om 15 procent i oljefyndigheten Alta (vilket ökar Lundin Energys licensandel i denna fyndighet till 55 procent)
  • Ett strategiskt förvärv av resurser som befinner sig före utbyggnadsfasen som bidrar till att upprätthålla en hållbar långsiktig produktionsprofil
  • Tillför betingade resurser som uppskattas till cirka 70 MMboe, netto för en köpeskilling om 125 MUSD
  • Lundin Energy påbörjar ett betydande prospekteringsprogram i Barents hav, med målsättning att nå obekräftade prospekteringsresurser om över 800 MMboe, brutto

             
Transaktionen ger Lundin Energy en 10-procentig licensandel i den stora oljefyndigheten Wisting (licenserna PL537 och PL537B*) med resurser som uppskattas till 500 miljoner fat olja (MMbo), brutto. Detta område förväntas bli ett av produktionsnaven i Barents hav framöver. Equinor, som är operatör för Wisting under utbyggnadsfasen, har som målsättning att lämna in en utbyggnadsplan innan slutet av 2022, för att dra nytta av de tillfälliga ändringarna i skattelagen som den norska regeringen fastställde i juni 2020.

Transaktionen ökar även Lundin Energys licensandelar i PL609, PL609B och PL609D med ytterligare 15 procent. Detta medför att bolagets licensandel i Altafyndigheten, där Lundin Energy är operatör, ökar från 40 procent till 55 procent. Möjligheten att kunna påskynda utbyggnaden av Alta utreds för närvarande, för att kunna dra nytta av de tillfälliga ändringarna i den norska skattelagen.

Lundin Energy ökar även sina licensandelar i PL609C och PL851, vilket medför att bolagets licensandel i prospekteringsborrningen Polmak, där Lundin Energy är operatör, ökar från 40 procent till 47,5 procent. Polmak är den första av tre viktiga prospekteringsborrningar som kommer att genomföras av bolaget i Barents hav under det fjärde kvartalet 2020, med målsättning att nå obekräftade prospekteringsresurser om över 800 MMbo, brutto. Borrningen Polmak kommer att genomföras med den halvt nedsänkbara borriggen West Bollsta, och planeras att påbörjas tidigt i oktober 2020.

Denna strategiska transaktion bygger vidare på en redan stark arealposition i bolagets kärnområde för prospektering i Barents hav och ger en betydande licensandel i den stora oljefyndigheten Wisting, som förväntas bidra till att upprätthålla bolagets produktion på lång sikt.

Transaktionen, som sker med verkan från januari 2020, tillför betingade resurser som uppskattas till cirka 70 MMboe, netto för en köpeskilling om 125 MUSD. Transaktionen är villkorad av godkännande från styrelsen i Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IPNs moderbolag) och sedvanliga norska myndighetsgodkännanden.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:
”Det gläder mig att meddela detta strategiska förvärv som stärker Lundin Energys position i ett av våra kärnområden för prospektering. Detta ger oss både en andel i en större kommersiell oljefyndighet och en ökning av vår licensandel i Altafyndigheten, där vi är operatör. Som vi alltid sagt, strävar vi efter att komplettera vår framgångsrika organiska tillväxtstrategi med värdeskapande förvärv av högkvalitativa och kommersiella resurser och, vilket är nog så viktigt, också kan produceras till låg kostnad och med låga koldioxidutsläpp. När vi nu har den viktiga borrningen av Polmak framför oss, är jag mycket förväntansfull över möjligheterna med den position vi byggt upp i Barents hav, och ser fram emot att få berätta om våra framsteg under de kommande månaderna.”

Detaljer för audiocast

Lundin Energy kommer att hålla en audiocast idag den 5 oktober 2020 klockan 14.00. Lyssna till Nick Walker, COO och Teitur Poulsen, CFO kommentera transaktionen med IPN, återupptagandet av prospekterings-programmet och den senaste reservökningen vid Edvard Griegfältet.

Följ presentationen live på https://www.lundin-energy.com, via länken nedan eller via telefon på nedanstående telefonnummer:

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/bfs9oa3v

Via telefon:
Storbritannien/Internationellt: +44 207 192 8338
Sverige: +46 8 566 184 67
Norge: +47 21 56 30 15
USA: +1 646 741 3167
Pinkod: 2978689


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

Författare Lundin Energy AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.