Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Fractal Gaming Group delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,0 SEKm (85,1).
 • Produktresultatet uppgick till 50,2 SEKm (26,0), med en produktmarginal på 38,3% (30,6).
 • EBITDA uppgick till 12,5 SEKm (-2,7), motsvarande en EBITDA-marginal på 9,5% (-3,2).
 • EBIT uppgick till 7,5 SEKm (-6,1), motsvarande en EBIT-marginal på 5,7% (-7,2).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 12,2 SEKm (-12,2).
 • Räntebärande nettoskuld var 126,0 SEKm (110,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,2 SEK (-0,2).
 • Inga jämförelsestörande poster i kvartalet.

Jan-sep 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 343,9 SEKm (357,9).
 • Produktresultatet uppgick till 126,8 SEKm (118,6), med en produktmarginal på 36,9% (33,1).
 • EBITDA uppgick till 20,8 SEKm (9,9), motsvarande en EBITDA-marginal på 6,0% (2,8).
 • EBIT uppgick till 7,2 SEKm (0,2), motsvarande en EBIT-marginal på 2,1% (0,1).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 11,4 SEKm (-49,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,3 SEK (-0,1).
 • Inga jämförelsestörande poster under perioden 2022. Under perioden 2021 uppgick jämförelse-störande poster till 21,1 SEKm och var i sin helhet relaterade till transaktionskostnader.

Hannes Wallin, VD för och grundare till Fractal, kommenterar:
"Efterfrågan på hårdvara för PC-gaming har förbättrats under kvartalet och vi redovisar en kraftig försäljningstillväxt och ett högre resultat jämfört med samma period föregående år. Detta trots den ökade makroekonomiska osäkerheten som råder med hög inflation och lågt konsumentförtroende på många marknader. Gamingbranschen har historiskt varit mindre konjunkturkänslig än många andra branscher och det finns ett uppdämt behov i och med att många väntat med att uppgradera sin utrustning under det senaste året. Grafikkortspriserna har kommit ner väsentligt samtidigt som nya generationer av grafikkort lanseras från Nvidia, AMD och Intel under det tredje och fjärde kvartalet som bidrar till ett ökat intresse för många gamers att nu uppgradera sina datorer.

Vi ser förutsättningar för fortsatt tillväxt under resten av året, baserat på vår attraktiva produktportfölj som möter den efterfrågan som finns hos high-performance gamers.

Den underliggande långsiktiga efterfrågan är stark och vi kommer att fortsätta att driva våra tillväxtfrämjande initiativ med fokus på att leverera högkvalitativa produkter, en hög servicenivå och utökade marknadsföringsinsatser."

Telefon- och webkonferens
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefon och web-konferens för investerare, analytiker och media 17 november 10.00 (CET). CEO, Hannes Wallin samt CFO, Karin Ingemarson kommer att presentera och kommentera rapporten och konferensen avslutas med en frågestund.

Länk till webbkonferensen:
https://ir.financialhearings.com/fractal-gaming-group-q3-2022

Anmälan till telefonkonferensen
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=10010070

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: IR@fractal-design.com

Karin Ingemarson, CFO, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: IR@fractal-design.com

Denna information är sådan information som Fractal Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08:00 CET.

Certified Advisor
Andreas Stigers
FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se 

Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

Författare Cision