Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-15

FRAGBITE: BETALAR TILLÄGGSKÖPESKILLING FÖR PLAYDIGIOUS-FÖRVÄRV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Villkoren för den första tilläggsköpeskillingen relaterade till mobilspelsbolaget Fragbites köp av Playdigious har uppfyllts varpå Fragbite kommer att betala 1,5 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av betalningen görs hälften kontant och hälften med nyemitterade aktier i Fragbite.

Fragbites styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en kvittningsemission av drygt 1,8 miljoner aktier i Fragbite, vilka emitteras till en kurs på 4:16 kronor. Transaktionen motsvarar en utspädning om 2,2 procent.
Författare Direkt-SE