Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-15

Fragbite erlägger tilläggsköpeskilling för förvärvet av Playdigious

I maj 2021 förvärvade Fragbite Group AB (”Fragbite”) samtliga aktier i Playdigious SAS (”Bolaget”). Villkoren för den första tilläggsköpeskillingen har nu uppfyllts och Fragbite kommer att erlägga 1,5 MEUR till säljarna av Bolaget, varav 0,75 MEUR kontant och 0,75 MEUR med nyemitterade aktier i Fragbite.

I oktober 2021 konstaterade Fragbite att villkoren för erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna av Bolaget har uppfyllts. Tilläggsköpeskillingen är den första av maximalt tre och fullt belopp enligt överlåtelseavtalet, dvs 1,5 MEUR, kommer att erläggas till säljarna, varav 0,75 MEUR kontant och 0,75 MEUR med nyemitterade aktier i Fragbite. Fragbites styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2021, beslutat om en kvittningsemission av 1 824 543 aktier i Fragbite, vilka emitteras till en kurs på 4,162 kr.

Totalt antal aktier i Fragbite kommer i samband med emissionen att öka från 82 144 656 till 83 969 199, vilket motsvarar en utspädning om ca 2,22%.

För frågor, vänligen kontakta:


Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om oss


Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med människor som alla delar samma passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk representation i Alexandria, Egypten och Montpellier samt Nancy, Frankrike. Koncernen har två interna spelutvecklingsstudior och sysselsätter ca. 50 anställda. Dotterbolagen Funrock Development AB och P Studios AB utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala spelmarknaden. Fragbite AB är en av Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och livesänder e-sportturneringar. Playdigious SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt utvecklar indie games. För mer information, se www.fragbitegroup.com

Bifogade filer


Fragbite erlägger tilläggsköpeskilling för förvärvet av Playdigious

Författare MFN