Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Free2move: Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 23 maj 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FREE2MOVE HOLDING AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2019

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 23 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Beslut om dispositioner
Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Leif Syrstad, Peter Öberg och beslöt om nyval av Ulf Andersson och Sture Persson. Didrik Hamilton valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Styrelseledamot som är engagerad i bolaget uppbär inget arvode. Därutöver har extern styrelseledamot rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.

Revisor
Årsstämman valde Baker Tilly Halmstad KB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2019.
Det noterades att Jan Carlsson utsetts som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 23 maj 2019
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se mailto:leif.syrstad@free2move.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Free2move Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26280

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.