Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Freetrailer: Freetrailer Group A/S offentliggör kvartalsrapport Kv3 19/20

Markant uthyrningstillväxt av antalet uthyrningar med en ökning på
28,1 % - partnerförsäljningen påverkads dock af coronakrisen.
Kvartalsomsättningen ökade på motsvarande sätt från 7,5 miljoner
danska kronor till 8,8 miljoner danska kronor, en tillväxt på 17,3 %
jämfört med samma period föregående år.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för Freetrailer
koncernen för de första nio månaderna av räkenskapsåret 01 juli 2019
- 30 juni 2020.

Kv3 KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 januari 2020 - 31 mars 2020)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

· Nettoomsättning 8 769,1 (7 464,2)
· EBITDA -637,4 (-1 201,6)
· Resultat före skatt -1 039,1 (-1 803,3)
· Eget kapital 10 654,7 (10 427,8)
· EPS (Eearnings Per Share) -0.1 (-0.2)
· Soliditetsgrad 64 % (67 %)

NIO MÅNADER KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 juli 2019 - 31 mars
2020)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

· Nettoomsättning 29 239,9 (24 646,0)
· EBITDA 849,1 (-911,0)
· Resultat före skatt -420,8 (-2 694,8)
· Eget kapital 10 654,7 (10 427,8)
· EPS (Eearnings Per Share) -0.04 (-0.29)
· Soliditetsgrad 64 % (67 %)

Uthyrningstillväxten under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 28,1 %
jämfört med tredje kvartalet 18/19. Totalt sett för de första nio
månaderna 19/20 steg antalet uthyrningar från 242 579 till 309 642,
vilket motsvarar en ökning på 27,6 %. De svenska och norska
marknaderna uppvisade återigen en imponerande tillväxt med nästan en
fördubbling av antalet uthyrningar i Norge till 6 684 (+84,6 %) och i
Sverige steg antalet uthyrningar på motsvarande sätt till 28 553
(+52,2 %). I Danmark steg antalet uthyrningar till 66 037 (+16,5 %),
vilket även det är ett mycket gott resultat med tanke på att
företaget redan har en stor spridning. Den positiva utvecklingen för
antalet uthyrningar avspeglas även i omsätt- ningsutvecklingen

Omsättningen under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 8,8 miljoner
danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 % jämfört med
samma period föregående år. Omsättningen för de första nio månaderna
steg med 18,6 % till 29,2 miljoner danska kronor mot 24,6 miljoner
danska kronor för samma period 18/19.

Rörelseresultatet (EBITDA) för tredje kvartal 19/20 uppgick till -0,6
miljoner danska kronor mot -1,2 miljoner danska kronor under tredje
kvartalet 18/19 och för de första nio månaderna av 19/20 beräknades
resultatet till 0,8 miljoner danska kronor jämfört med -0,9 miljoner
danska kronor för samma period föregående år. Rörelseresultatet har
därmed förbättrats med 1,7 miljoner danska kronor under perioden tack
vare en högre nyttjandegrad av den befintliga släpvagnsportföljen
samt genomförda kostnadsbesparingar.

Resultatet före skatt för det tredje kvartalet 19/20 uppgick till -1,0
miljoner danska kronor jämfört med -1,8 miljoner danska kronor under
tredje kvartalet 18/19. För de första nio månaderna av 19/20
beräknades resultatet till -0,4 miljoner danska kronor, jämfört med
ett underskott på -2,7 miljoner danska kronor under samma period
föregående år. Detta motsvarar en resultatförbättring på 2,3 miljoner
danska kronor.

Förväntningar på räkenskapsåret 19/20
Freetrailers uthyrningar har påverkats negativt av coronakrisen under
mars månad (från slutet av Kv3 19/20) men i mindre utsträckning än
vad som tidigare befarats. Uthyrningsfrekvensen steg återigen under
april månad och det totala antalet uthyrningar har beräknats till 42
000, vilket är ett nytt rekord.

Däremot har coronakrisen försvårat och försenat de nationella och
internationella expansionsplanerna i bl.a. Tyskland, vilket drabbar
partnerförsäljningen.

Med hänsyn till omsättningsmixen under årets första 9 månader 19/20
och den nuvarande aktiviteten under fjärde kvartalet 19/20 samt de
genomförda kostnadsbesparingarna, återinför Freetrailer de tidigare
nedjusterade förväntningarna på helårsresultatet för 19/20 till en
omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och en vinst före skatt på
1,7 miljoner danska kronor.

VD, Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapport:
"Mot bakgrund av den ljusare marknadssituationen och den fulla
effekten av genomförda kostnadsminskningar, återinför Freetrailer de
tidigare nedjusterade förväntningarna på detta räkenskapsårs resultat
till en omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och ett resultat
före skatt på 1,7 miljoner danska kronor.

Freetrailers omsättning för de första nio månaderna detta räkenskapsår
uppgår till 29,2 miljoner danska kronor. För att nå det uppställda
omsättningsmålet måste därmed en omsättning på 11,3 miljoner danska
kronor under fjärde kvartalet 19/20 uppnås, vilket vi tror är
uppnåeligt vid ingången till högsäsongen.

På motsvarande sätt ska ett resultat före skatt på 2,1 miljoner danska
kronor genereras under fjärde kvartalet 19/20 för att nå
målsättningen om ett överskott på 1,7 miljoner danska kronor före
skatt. Med ett resultat före skatt på 1 miljon danska kronor under
april månad är detta uppnåeligt - naturligtvis under förutsättning
att coronakrisen inte förvärras."

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD
e-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, med målet att göra det enkelt
att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk
it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska
kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA
och 24Storage för att nämna några. Med en helt självbetjänande
lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner
full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt
sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två
grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga
hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare
internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en
innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades
Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.

Ticker code: FREETR
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/freetrailer/r/freetrailer-group-a-s-offentlig...
https://mb.cision.com/Main/17111/3122666/1255551.pdf
https://mb.cision.com/Public/17111/3122666/92a6c37f4f8b27ef.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.