Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-22

FrontOffice Nordic AB: QuickBit erhåller option att förvärva Digital Currency Services B.V. - skapar plattform för ökad...

Investmentbolaget FrontOffice Nordics AB (publ) portföljbolag QuickBit
eu AB (publ) ("QuickBit") har den 21 januari 2020 erhållit en option
att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V.
("DCS") med varumärket happycoins.com. Förvärvet är ett viktigt steg
i att skapa en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom
transaktionsflöden som inte binder kapital och som därmed förstärker
kassaflödet.

Vid ett förvärv får QuickBit tillgång till en stor marknad över
kontinentala Europa via olika nationella system för direktbetalning
vid köp av kryptovaluta genom happycoins.com. Transaktioner som sker
via happycoins.com kommer att generera ett omedelbart kassaflöde till
QuickBit utan att belastas med några säkerheter i form av rullande
reserver.

Transaktionen i sammandrag

· QuickBit har en option att förvärva 100 procent av Digital
Currency Services B.V. ("DCS").

· Optionen löper fram till 31 december 2020 och erhålls
vederlagsfritt.

· DCS har befintlig infrastruktur och tillgång till
direktbetalningsmetoderna iDEAL, Sofort, Klarna, Giropay, MyBank,
Sepa och Bancontact, som är de dominerande sätten att genomföra
direktbetalningar i Holland, Tyskland, Belgien, Luxemburg, Schweiz,
Österrike, Italien, Spanien och Frankrike. Totalt når happycoins.com
en marknad för direktbetalningar överstigande 300 miljoner invånare.

· Ett förvärv av DCS ger QuickBit möjlighet att genomföra
transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalning på dessa
marknader via DCS handelsplats.

· Myndigheter i Holland avser att reglera marknaden för betalningar
med kryptovaluta. En del i denna reglering innebär att aktörer måste
söka tillstånd för att genomföra betalningar med kryptovaluta. DCS
kommer att lämna in ansökan om att få det regulatoriska tillståndet
att köpa och sälja kryptovaluta i Holland. Fram till att tillstånd
erhållits kan verksamheten bedrivas fullt ut under
ansökningsprocessen.

· Ett villkor för QuickBit att utnyttja optionen för förvärv av DCS
är att DCS senast den 31 december 2020 erhåller det regulatoriska
tillståndet från De Nederlandse Bank (den holländska motsvarigheten
till Sveriges Riksbank) att kunna genomföra köp och försäljningar av
kryptovaluta.

· Vid förvärv av DCS erlägger QuickBit en totalt köpeskilling om
cirka 16,5 miljoner kronor.

· Förvärvet kommer att finansieras med befintlig kassa i QuickBit.
Serod Nasrat, vd för QuickBit eu AB, kommenterar:

"Ett förvärv av DCS ger QuickBit starka möjligheter att ytterligare
öka vår omsättningstillväxt på ett lönsamt sätt samt stärka
kassaflödet. Detta uppnås genom att transaktionerna sker via
direktbetalningar som, till skillnad från kortbetalningar, inte
kräver deposition av säkerheter till inlösenpartners. DCS har även
strategiskt viktiga tillgångar som QuickBit kan använda som bas för
att utveckla nya produkter. Ett förvärv av DCS ger samtidigt en
möjlighet att etablera en stark marknadsposition inom ett antal
länder inom EU och i förlängningen en plattform att fortsätta växa in
i nya marknader.

Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit eu AB, kommenterar:

"Det är QuickBits första förvärv som noterat bolag och strukturen med
att förvärva DCS via en option ger QuickBit möjlighet att sänka och
kontrollera risknivån i transaktionen. Köpet är ett första viktigt
steg i att utveckla QuickBits nuvarande affärsmodell. Logiken att
växa genom förvärv är självklar och värdeskapande för QuickBits
aktieägare."

Logiken bakom samt nyckelfördelar med förvärv av DCS

Genom att förvärva DCS tar QuickBit ett viktigt steg att skapa en
plattform för att ytterligare utveckla affärsmodellen.
Sammanfattningsvis innebär fördelarna:

· Potential för omsättningstillväxt genom transaktionsflöden som
inte binder något kapital, vilket ger tydligt förbättrade
kassaflöden.

· Med QuickBits kompetens och erfarenhet inom affiliatebaserad
marknadsföring kopplat med DCS plattform för direktbetalningar i
Europa ser bolaget goda möjligheter att generera ökad lönsamhet då
transaktionsflöden bedöms ha högre marginal än nuvarande
genomsnittlig marginal.

· Möjlighet till starkare position på den europeiska marknaden.
· Ett förvärv av DCS ger QuickBit tillgång till en strategiskt
viktig tillgång i form av befintlig infrastruktur och tillgång till
direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort. Förvärvet ger därmed
möjlighet för QuickBit att genomföra transaktioner med kryptovaluta
genom direktbetalning hos alla e-handelsaktörer som är anslutna till
iDEAL och Sofort.

Värdeskapande för aktieägarna och finansiell inverkan

Förvärvet av DCS förväntas resultera i betydande fördelar för
QuickBit, inklusive betydande aktieägarvärde. Det ökade
aktieägarvärdet uppnås i huvudsak genom stark omsättningstillväxt,
ökad lönsamhet och lägre kapitalbindning. De initiala positiva
finansiella effekterna för QuickBit förväntas uppnås redan inom sex
månader från det att förvärvet av DCS genomförts. Förvärvet förväntas
därmed bidra positivt till QuickBits vinst per aktie. Det finns
dessutom potential för ytterligare positiva finansiella synergier
genom att förvärvet innebär en starkare etablering inom Europa genom
direktbetalningar utan någon kapitalbindning.

Legala kostnader i samband med förberedelser och Due Diligence
uppskattas uppgå till cirka 2,7 miljoner kronor och belastar
QuickBits kassaflöde under tredje kvartalet innevarande räkenskapsår.

Om Digital Currency Services B.V.

· Digital Currency Services B.V. ("DCS"), grundat 2013, är ett
holländskt aktiebolag baserat i Amsterdam.

· DCS ägs till 100 procent av Quantoz N.V.
· Quantoz har idag ett ingående samarbete med QuickBit och är en av
bolagets viktigaste leverantörer.

· DCS har via handelsplatsen Happy Coins en befintlig infrastruktur
och tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort med
flera. iDEAL är det dominerande sättet att genomföra
direktbetalningar i Holland och delar av Belgien. Sofort är ett av de
ledande sätten att genomföra direktbetalningar i Tyskland,
Luxembourg, Schweiz och Österrike.

· DCS har även en ytterligare strategisk tillgång i form av en
tekniskt helt utvecklad handelsplats för kryptovalutor. Denna
handelsplats har idag namnet Happy Coins och har en fullt fungerande
verksamhet med samtliga regulatoriska funktioner på plats som krävs
för denna typ av verksamhet.

· Handelsplatsen happycoins.com har uteslutande fungerat som en
testmiljö för Quantoz, vilket bland annat inneburit att ingen
marknadsföring har skett för att driva trafik och transaktionsflöden
till Happy Coins. Detta förklarar i sin tur att verksamheten uppvisat
låg omsättning och lönsamhet.

· DCS har idag en person anställd med kontor i Amsterdam.
· Det senaste räkenskapsåret omsatte DCS cirka 111 000 EUR med ett
negativt rörelseresultat om cirka 5 500 EUR.

Om transaktionen

· QuickBit har, via upprättat optionsavtal, möjlighet att förvärva
100 procent av Digital Currency Services B.V. av nuvarande ägaren
Quantoz N.V.

· Ett avgörande villkor för att förvärvet ska genomföras är att DCS
ansöker, och beviljas, det regulatoriska tillståndet att kunna
genomföra transaktioner med kryptovaluta. Detta tillstånd måste
erhållas senast den 31 december 2020.

· När detta regulatoriska tillstånd har erhållits har QuickBit
möjlighet att välja att utnyttja optionsrätten för att förvärva DCS.

· Optionsrätten måste utnyttjas senast 31 december 2020, vilket
också är det datum när förvärvet senast måste ha tillträtts.

· Total köpeskilling för DCS uppgår till cirka 16,5 miljoner kronor
och ska erläggas vid utnyttjandet av optionen.

· Ett eventuellt förvärv kräver sedvanlig ägarprövning av De
Nederlandse Bank.

· Vid tidpunkten för offentliggörandet innehar QuickBit inte några
aktier eller röster i DCS.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital
och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom
fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic
MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/quickbit-erhaller-opt...
https://mb.cision.com/Main/15152/3014426/1177998.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.