Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

FSB: Fana Sparebank Regnskapsrapportering Q1 2020

Kunden i fokus hos Fana Sparebank

Koronakrisen har satt hensynet til liv og helse foran alt annet. Fana Sparebank
har lagt sterk vekt på å beskytte kunder og ansatte. Banken har prioritert
omfattende og rask iverksettelse av rentenedsettelser. Samtlige utlånskunder er
kontakten med tilbud om hjelp ved behov. Kvartalets resultater er sterkt
påvirket av markedsverdifall på finansielle instrumenter, strategiske
eierandeler og økte tap på utlån. Kjernevirksomheten har vært tilfredsstillende.

- Vi gjennomgår en periode med unntakstilstand, og det setter sitt preg på
banken og våre prioriteter, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. Fana
Sparebank, og tilføyer: - Aldri før har det vært så naturlig å hente frem
bankens samfunnsansvarsrolle. Kunder og ansattes liv og helse er vår prioriterte
oppgave, inkludert å være en reell støtte for de som strever økonomisk som følge
av koronakrisen.

Fana Sparebanks rentenedsettelser i mars ble gjennomført uten tilhørende
kostnadsinndekning. Inntektsbortfallet som følge av dette er beregnet til om lag
23 millioner kroner for 2020. Bankens underliggende kjernevirksomhet utvikler
seg imidlertid positivt. Netto renteinntekter øker med 4,5 millioner kroner
eller 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I 1. kvartal ble det
registrert hele 479 nye kunder, hvilket bekrefter den langsiktige, positive
trenden. Resultatet blir sterkt preget av markedsverdiendringer for bankens
eksponering i finansielle instrumenter, samt økte nedskrivninger som følge av
justeringer i tapsmodellen på grunn av koronakrisen.

- Vi kommer til å merke koronakrisens effekter i lang tid fremover, men ser
allerede at det første sjokket på markedsverdiene av vår likviditetsbuffer i
stor grad er reversert. Utlånsportefølje, både for personkunder og bedrifter,
holder god kvalitet. Når vi legger til at likviditetssituasjonen er god og at
bankens soliditet er sikret med svært høye kapitalbuffere, ser vi positivt på at
våre kunder og vi skal komme oss trygt gjennom krisen og møte normalen igjen,
avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 1. kvartal og per
31.12.2019. Konsern.
Q1/2020 Q1/2019 2019
Rentenetto (MNOK) 95,1 90,6 373,9
Resultat før tap (MNOK) 3,1 48,7 225,6
Res. e. skattekostnad (MNOK) -16,2 47,1 182,2
Totalresultat (MNOK) -16,2 47,1 181,8
Forvaltningskapital (MRD) 27,0 25,6 26,2
Utlånsutvikling % Q/12 mnd -0,1/4,5 0,8/6,5 5,4
Innskuddsdekning konsern % 49,0 48,8 48,4
Kostnadsprosent 95,4 55,4 53,3
Kostnads-% ekskl. fin.instr. 54,1 53,4 53,4
Kostnads-% fra bankvirk. 49,0 48,4 47,4
Kapitaldekning % 20,6 20,7 21,2
- hvorav ren kjernekap. 17,5 16,9 18,0
Netto tap i % av GFK 0,28 -0,23 -0,05
EK-avk. Res. e. skatt % -2,7 7,9 7,5

Kontaktpersoner, Fana Sparebank:
adm. direktør Lisbet K. Nærø
Tlf. 952 65 960

finansdirektør Kim F. Lingjærde
tlf. 932 39 839

Fullstendig rapport for 1. kvartal 2020 er tilgjengelig på www.fanasparebank.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/505172

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.