Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Future Gaming Group: Delårsrapport 3-2022

KONCERNEN

Juli - september 2022 *

 • Periodens nettoomsättning ökade med 103 % till 15,8 MSEK (7,8 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 8,2 MSEK (5,2 MSEK)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 52 % (67 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,6 MSEK (4,0 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,8 MSEK (-0,8 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,14 SEK (N/A)

Januari - september 2022 *

 • Periodens nettoomsättning ökade med 59 % till 41,2 MSEK (26,0 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 20,6 MSEK (17,1 MSEK)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 50 % (66 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,2 MSEK (13,5 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,5 MSEK (8,8 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,49 SEK (N/A)

* Den 31 mars 2022 gick Future Gaming Group International AB samman med Fable Media ApS, varvid säljaren av Fable Media blev majoritetsägare i FGGI. Transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv. Koncernen presenteras därför från och med Delårsrapport 1-2022 med utgångspunkt att Fable Media upprättar koncernredovisningen. För perioden till och med 31 mars 2022 avser siffrorna därför endast Fable Media. För perioden från och med 1 april 2022 och framåt avser siffrorna Fable Media och det gamla Future Gaming Group tillsammans.

  

Juli - september 2022, proforma **

 • Periodens nettoomsättning ökade med 33 % till 15,8 MSEK (11,9 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 8,2 MSEK (5,0 MSEK)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 52 % (42 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,6 MSEK (3,5 MSEK)

Januari - september 2022, proforma **

 • Periodens nettoomsättning ökade med 15 % till 46,9 MSEK (40,9 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 21,9 MSEK (18,5 MSEK)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (45 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,3 MSEK (13,9 MSEK)

 ** Siffrorna avser Fable Media och det gamla Future Gaming Group tillsammans som om sammangåendet redan hade gällt från 1 januari 2021, för att ge läsaren en bild av den underliggande utvecklingen justerad för förvärvseffekter.

VD har ordet

Det tredje kvartalet var mycket starkt för Future Gaming Group och vi uppvisade en nettoomsättning om 15,8 miljoner kronor, vilket betydde en tillväxt på 103% jämfört med föregående år. EBITDA-rörelseresultatet uppgick till 8,2 miljoner kronor, vilket är vårt bästa resultat på flera år.

En betydande del av tillväxten är driven av samgåendet med Fable Media, men även proforma, där jämförelsetalen justerats så som om förvärvet redan hade skett i början av 2021, visar vi en intäktstillväxt om 33 % för det tredje kvartalet.

Både våra sportinriktade verksamheter, Fable Media och Phase One, fortsätter att leverera starka siffror. Även om antalet deponerande spelare minskade något under det tredje kvartalet till följd av färre stora sportevenemang, så har de befintliga spelarna ökat sina insättningar, vilket medfört goda intäkter. Det här visar styrkan i affärsmodellen med intäktsdelning som Fable Media och Phase One jobbar utifrån, där spelarna fortsätter att generera intäkter över tid. Detta bidrar till att upprätthålla goda marginaler och under det tredje kvartalet hade Future Gaming Group en EBITDA-marginal på 52%.

Viistek, som är kasinoinriktat, visar låga intäkter och har svårt att hitta bra trafikkällor till sina kunder, det vill säga spelbolagen. Här har vi ännu inte lyckats vända utvecklingen, även om det pågår ett automatiseringsarbete som ska effektivisera verksamheten. Viistek utgör idag dock mindre än 10% av Future Gaming Groups intäkter, så dess inverkan på helheten är begränsad.

Till följd av att våra huvudverksamheter, Fable Media och Phase One, fortsätter att visa goda siffror så ser vi dock ut att gå mot ett starkt fjärde kvartal. Baserat på den första halvan av det fjärde kvartalet så taktar Future Gaming Group mot drygt 10% högre intäkter än under det tredje kvartalet. Dessutom har vi fotbolls-VM runt hörnet och stora sportevenemang brukar ha en positiv inverkan på våra sportinriktade verksamheter. Vi har därför goda förhoppningar om att kunna fortsätta driva bra trafik till våra kunder och leverera bra resultat till våra aktieägare.

  

Alexander Pettersson

VD, Future Gaming Group

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-17 08:00 CET.

För ytterligare information:

Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com 

Författare Cision