Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-24

Future Gaming Group överväger återköp av obligationer

Future Gaming Group International AB ("Bolaget") överväger återköp av obligationer till ett nominellt belopp, inklusive kapitaliserad ränta, om upp till 8 miljoner kronor i sitt obligationslån med ISIN SE0010547422 ("Obligationerna"). Obligationslånet har ett totalt utestående nominellt belopp, inklusive kapitaliserad ränta, om cirka 123 miljoner kronor.

Obligationerna var tidigare noterade på Nasdaq First North Bond Market men avnoterades i samband med en omstrukturering av Bolaget. Likviditeten i Obligationerna har därefter varit närmast obefintlig och räntan på Obligationerna har dessutom satts till 0% till december 2024.

Bolaget är medvetet om att ovanstående gjort investeringen i Obligationerna mindre attraktiv och att vissa investerare av likviditetsskäl därför kan vara intresserade av att sälja tillbaka obligationer till ett rabatterat pris. Bolaget vill stödja sådana investerare genom det potentiella återköpet av obligationer, samtidigt som ett återköp skulle minska skuldsättningsgraden i Bolaget.

Intresserade obligationsägare är välkomna att kontakta Pareto Securities som assisterar Bolaget i samband med det potentiella återköpet av obligationer via följande kontaktuppgifter:

Pareto Securities
Caroline Nytvedt
DCM Syndicate
+47 22 87 88 17
caroline.nytvedt@paretosec.com

Stockholm den 24 november 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-24 12:00 CET.

För ytterligare information:

Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com 

Författare Cision