Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

FXI: Delårsrapport 3 (2019/2020)

FX International AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje
kvartalet för räkenskapsåret 2019/2020.

Sammanfattning av delårsrapport 3

Januari - Mars 2020

· Rörelseresultat: -890 KSEK (-802 KSEK)
· Finansiella intäkter och kostnader: 205 KSEK (-7 KSEK)
· Resultat före skatt: -685 KSEK (-809 KSEK)
· Resultat per aktie efter skatt: -0,02 SEK, (-0,07 SEK)

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 32 855 785 (11 352
677) stycken.

Med "Bolaget" eller "FXI" avses FX International AB (publ) med
organisationsnummer 556797-0800.

Resultatet perioden januari-mars 2020 uppgick till -685 KSEK (-809
KSEK) före skatt och ackumulerat för räkenskapsåret till -1 773 KSEK
(-2 514 KSEK). Det ackumulerade resultatet visar på en förbättring
med drygt 700 KSEK, vilket främst beror på redovisad vinst från
valutahandeln genom samarbetet med Valor och LMAX. Resultatet är
mycket bättre än budgeterat för året och fortsätter allt enligt plan
bör break-even kunna uppnås betydligt tidigare än beräknat bokslutsår
2020/2021.

"Den globala oron som påverkat aktiemarknaderna i en extrem negativ
trend, påverkar inte oss och vår handelsalgoritm. Mot den nedåtgående
trenden står vi ensamma och levererar konstant bra avkastning i en
annars vikande och instabil marknad. Styrelsen tog ett strategiskt
beslut i Mars och valde att satsa ytterligare 2 Miljoner SEK av egna
medel för att generera en större avkastning för att finansiera
tillväxt och snabbare gå mot ett positivt kassaflöde", säger Styrelse
ordförande, Johan Olson, FX International AB (publ).

SICAV-fonden på Malta är som tidigare kommunicerats redo att
marknadsföras och ta emot insättningar från kunder. Uppstarten av
fonden har dock dragit ut på tiden till följd av coronaviruset och
dess restriktioner som följer med detta. FXI har dock för avsikt att
vara fondens första kund och har samtliga formella och praktiska
rutiner i kundprocessen förberedda. Bolaget har sedan tidigare avsatt
5 MSEK till fonden, vilket kommer förbättra resultatet när fonden väl
är igång.

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet var något sämre än under
samma period föregående år, vilket främst förklaras genom ökade
personalkostnader i form av anställd teknikchef, utbetalda
personaloptioner samt ökade konsultarvoden samt engångskostnader
relaterade till emissioner.

Resultatet före skatt är däremot betydligt bättre och drivs genom ökad
nettoomsättning och att bolaget erhållit en uppsida under finansiella
poster i form av valutakursvinster. Den svenska kronan har under
kvartalet försvagats i förhållande till Euron, vilket gynnat bolaget
då handeln med algoritmen sker i Euro."Algoritmen följer varken
fruktan eller panik, utan hittar istället handelsmöjligheter som den
rationellt agerar på och det lovar väldigt gott även inför framtiden.
Vi följer detta väldigt noga och ligger hela tiden justerar när det
är möjligt och det gör att vi räknar med att kunna presentera mer
information inom kort. Som vi meddelat tidigare är resultaten från
förvaltningen mycket positiva och har inte påverkats negativt av
Coronakrisen.", säger VD, Ole Helland, FX International AB (publ.)

Ackumulerade resultat från Algoritmen sedan 2019-07-01 (EUR/SEK*)
initialt kapital ca 2MSEK.

Augusti 293.222 SEK
Oktober 607.934 SEK**

November 748.279 SEK

December 899.729 SEK

Januari 1.105.535 SEK

Februari 1.140.222 SEK

Mars 1.347.591 SEK***

* Valutakurs Euro 10,925

**Under Oktober ökades kapitalet under förvaltning efter
styrelsebeslut med 1MSEK.

*** Under Mars 20 ökades kapitalet under förvaltning efter
styrelsebeslut med 2MSEK.

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock
Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och
direkt information.

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD

Tel: +46 (0) 793 37 67 91

e-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är
algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har
sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram.
Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska
indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal
handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination
med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova
FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln
genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara
index under denna tid.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fxi/r/delarsrapport-3--2019-2020-,c3084528
https://mb.cision.com/Main/11630/3084528/1226958.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.