Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

FXI: FXI och Valor uppdatering runt fonden på Malta

FX international AB (publ.) meddelade nyligen (17 januari) att fonden
på Malta nu är redo att börja ta emot pengar från investerare. Sedan
dess har både FXI och Valor arbetat med att kapitalisera fonden och
vi förväntar oss nu att överföringarna kommer att kunna börja i mars
och sedan kontinuerligt överföras till fonden.

FX International AB och Valor förbereder nu investerare/kunder för att
gradvis överföra medlen från befintliga investeringar. Valor räknar
med att initialt överföra motsvarande cirka 100 miljoner svenska
kronor och FX International kommer att överföra de planerade 5
miljoner svenska kronor som tidigare meddelats den 17 januari.

" Vi arbetar hårt tillsammans med våra kunder för att frigöra medel
från befintliga placeringar och flytta dem till Malta fonden. Det
måste finnas en viss respekt för att det tar tid för att flytta dessa
stora summor, särskilt efter den långa administrativa uppstartstiden.
Kapitalen är låsta i andra kortsiktiga investeringar för att ge ROI
under den väntetid som uppstod för att få igång Maltafonden. Det är
en process som tyvärr tar lite tid för att säkra både våra kunders
investeringar, men också för att se till att transaktionerna blir
slutförda. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna flytta,
åtminstone de första 100MSEK inom de närmaste 2 månaderna med början
i början av mars. Vi siktar på att Maltafonden blir en större fond
och vi kommer att fortsätta att lägga till nya investeringar för att
göra detta till en stor framgång tillsammans med FXI och våra
partners vilket jag ser mycket fram emot", säger Michal Kliman,
Valor.

" Det är glädjande att se hur hårt alla nu jobbar med att få allt på plats och jag har regelbundna kontakter med Valor och alla andra inblandade för att det här ska gå så smidigt som möjligt. I samtal med bland annat Valor är vår bedömning att vi ska kunna få de ursprungliga medlen på plats inom 2 månader. Då FXI kommer att addera ytterligare medel enligt plan så vi kommer förmodligen att börja på något mer än den tidigare aviserade 100MSEK. Samtidigt, som jag sa, är detta bara början för planen är att den ska fyllas på kontinuerligt.", säger styrelseordförande Johan Olsson, FX International AB (publ).

English version below

FXI and Valor update around the fund in Malta

FX international AB (publ) announced recently (January 17) this year
that the fund in Malta is now ready to start receiving money from
investors. Since then, both FXI and Valor have been working on
capitalizing the fund, we now expect that the transfers will be able
to begin in March and then be continuously transferred into the fund.

FX International AB and Valor are now preparing with
investors/customers to gradually transfer the funds from existing
investments. Valor expects to initially transfer the equivalent of
approximately SEK 100 million and FX International(publ) will be
transferring over the SEK 5 million as previously announced on
January 17.

" We're working very hard together with our clients to get the funds
released from existing placements and prepare it to be moved to the
fund on Malta. There must be some respect for this large amounts of
money being locked up in investments, especially after the long
start-up period that we have endured. Funds are locked in short-term
other investments to yield ROI during the waiting period, getting the
Malta Fund started. It is a process that unfortunately takes a bit of
time in order to secure both our client's investments but also to
make sure that the transactions are completed. I am confident that we
will be able to move, at least, the first 100MSEK within the next 2
months starting in early March. However, we are aiming for a larger
fund on Malta and we will keep on adding new investments to make this
a huge success together with FXI and our partners which I am very
much looking forward to," says Michal Kliman, Valor.

"Itis gratifying to see how hard everyone now is working on getting
everything in place and I have regular contacts with Valor and
everyone else involved for this to go as smoothly as possible. In
talks with Valor, among others, our assessment is now that we should
be able to get the initial funds in place within 2 months. Then FXI
will inject additional funds according to plan so we will probably
start at something more than the previously announced 100MSEK. At
the same time, as I said, this is only the start because then the
plan is for it to be replenished continuously.", says Chairman of the
Board, Johan Olsson, FX International AB (publ).

För ytterligare information kontakta / For further information
contact:

Johan Olsson
Styrelseordförande FX International AB
Telefon: +46 (0)705 424600
E-post: johan.olsson@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är
algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har
sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram.
Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska
indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal
handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination
med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova
FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln
genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara
index under denna tid.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fxi/r/fxi-och-valor-uppdatering-runt-fonden-p...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.